:

Certifikáty

Turčianske kúpele medzi prvými na Slovensku úspešne prešli auditom systému manažérstva kvality a získali nasledovné certifikáty a ocenenia.

EUROPESPA

Certifikát Europe Spa MedCertifikát EUROPESPA osvedčuje a potvrdzuje splnenie požiadaviek Európskeho zväzu kúpeľov (ESPA) na liečebnú infraštruktúru, bezpečnosť a hygienu.

Certifikát je platný pre nasledovné kontrolované oblasti:

 

HACCP

Systém kritických bodov HACCP (hazard analysis and critical control points) je systém potravinovej bezpečnosti založený na prevencii.

Predstavuje systematickú metódu analýzy procesov v potravinárstve, identifikácie možných rizík a určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa k spotrebiteľovi dostali nebezpečné potraviny.

Obsahuje:

CERTIFIKÁT ISO

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality – norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v spoločnosti, ktorá chce a potrebuje preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Cieľom je uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality a neustále ho zlepšovať.

Uvedené certifikáty sú potvrdením neustále sa zvyšujúcej kvality našich služieb.