:

Fakturačná adresa

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Slovenská republika

IČO: 31642322
DIČ: 2020435857
IČ DPH: SK 2020435857
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Sa.327/L

Predmet podnikania (v zmysle platného výpisu Obchodného registra SR a povolenia Ministerstva zdravotníctva SR):