:

Rekondičné pobyty pre zamestnancov

Rekondičné pobyty slúžia ako liečenie alebo prevencia chorôb z povolania. Rozdeľujeme ich – podľa skupín ohrozených zamestnancov – na tri základné druhy.

Rekondičný pobyt zahŕňa:

Liečebné služby v rámci rekondičného pobytu zahŕňajú:

  1. kolektívne cvičenie (kompletný rehabilitačný a relaxačný telocvik, ktorý je vedený fyzioterapeutom v rozsahu asi 1 hodiny denne)
  2. inštruktáž, ktorej zameranie vyplýva z indikácie rekondičného pobytu (napr. dychová gymnastika, aerobic a ostatné cvičenia ktoré sú zamerané najmä na zvýšenie kondície)
  3. šport a športovú činnosť vykonávanú podľa individuálneho výberu (po zohľadnení jednotlivých osobných predpokladov na fyzickú záťaž)
  4. prechádzky vo voľnej prírode
  5. plávanie, saunovanie a otužovanie organizmu
  6. masáže a vodoliečebné procedúry
  7. racionálnu výživu

Rekondičný pobyt usmerňujú naši odborní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú kvalifikáciu v odboroch ako napríklad fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hygiena výživy a zdravotná výchova. Vašim zamestnancom po celú dobu rekondičného pobytu zabezpečíme individuálny zdravotný režim zameraný najmä na:

Odporúčaná dĺžka rekondičného pobytu je minimálne 2 týždne.

Bližšie informácie ohľadne rekondičných pobytov radi poskytneme, prípadne ponuku šitú na mieru, pre Vašu firmu radi vypracujeme i na želanie.

Požiadavky na cenové ponuky prosím zasielajte na rezervacie@therme.sk