:

História kúpeľov

Kráľ Žigmund Luxemburský sa v turčianskej minerálnej vode pred stáročiami kúpaval so zlatou korunou na hlave. Podľa legendy práve spojeniu zlata a turčianskej vody vďačí za vyliečenie lámky, aj za vysoký vek, ktorého sa dožil.

AJ MURÁNSKA VENUŠA VĎAČÍ PRAMEŇOM ZA SVOJU KRÁSU

V roku 1535 sa termálne kúpele stali vlastníctvom kráľovského mesta Kremnice, čo pretrvalo až do roku 1949. Význam kúpeľov postupne rástol, vyhľadávala ich šľachta nielen z Uhorska, ale aj z Poľska, Rakúska a Sedmohradska.

K najvýznamnejším návštevníkom patrili kráľ a cisár Maximilián Habsburský a František II. Vešeléni. Dôkazom blahodarných účinkov na ženské pohlavie je krásna grófka Mária Sečianska. Pre jej nesmiernu krásu, ktorej muži nedokázali odolať, ju nikto nenazval inak ako Muránska Venuša.

STAVEBNÝ ROZVOJ KÚPEĽOV V 19. A 20. STOROČÍ

NOVODOBÝ ROZVOJ KÚPEĽOV