:

Milí poistenci zdravotných poisťovní,

ďakujeme Vám za záujem o absolvovanie kúpeľného pobytu v Turčianskych Tepliciach. Radi Vás informujeme, že naše kúpele majú v súčasnosti platné zmluvy o poskytovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti (A,B) so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.

Nezabúdajte, že si môžete sami vybrať, ktoré kúpele chcete navštíviť a Vaša poisťovňa to akceptuje. V prípade, že si nevyberiete, kúpele Vám určí poisťovňa podľa ponuky voľných miest a vzdialenosti od Vášho bydliska.

Vysoká kvalita našich služieb je garantovaná viacerými celosvetovo uznávanými certifikátmi. Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili „KÚPEĽNÉ DESATORO PRE POISTENCOV“ obsahujúce informácie a praktické rady, ktoré Vám pomôžu pri vybavovaní kúpeľného návrhu.

Tešíme sa na Vašu návštevu u nás.

Ing. Zuzana Ďurinová
generálna riaditeľka


KÚPEĽNÉ DESATORO

1 – PÄŤ VÝHOD TURČIANSKYCH KÚPEĽOV

  1. Tradícia a poloha – Kúpele Turčianske Teplice patria k najstarším slovenským kúpeľom s jedinečnou polohou – ležia priamo na tektonickom zlome na tzv. piscine – priamo na prameni termálnej minerálnej vody.
  2. Unikátna liečivá voda – turčianska termálna minerálna voda je bohato mineralizovaná (sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie) a má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Celková mineralizácia až 1524 mg/l. je jedna z najvyšších – nielen na Slovensku.
  3. Modernizácia – V Kúpeľoch Turčianske Teplice sme za posledných 10 rokov investovali značné zdroje do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale aj do ubytovania a gastronómie.
  4. Kvalifikované služby – ústretový a odborne školený personál Vám poskytne širokú škálu kúpeľných služieb.
  5. Nádherné okolie – okolie Turčianskych Teplíc a aj celého regiónu Turca ponúka pestré možnosti pre aktívne trávenie voľného času počas celého roka.

2 – KTO NAVŠTEVUJE NAŠE KÚPELE

POISTENCI – PRI INDIKAČNEJ SKUPINE „A“

Kto je od poplatku za služby oslobodený?

POISTENCI – PRI INDIKAČNEJ SKUPINE „B“

SAMOPLATCI

Ako samoplatci si môžete ľubovoľne vybrať z pobytov zameraných na relax, liečbu a prevenciu.

3 – INDIKÁCIE LIEČENÉ V KÚPEĽOCH TURČIANSKE TEPLICE

Pozrite si indikácie:

4 – VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKÁCIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

Pozrite si kontraindikácie

5 – AKO SI VYBAVIŤ NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

O kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka. Ak chcete, aby Vám kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, odporúčame Vám, aby ste si dali samotný návrh vypísať všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo špecialistovi.

VYŠETRENIA

K vypísanému tlačivu o návrhu kúpeľnej liečby musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Indikačný zoznam uvádza, ktoré vyšetrenia konkrétne musí pacient absolvovať.

Pacienti nad 70 rokov musia mať okrem základných vyšetrení priložené aj výsledky interného vyšetrenia.

DORUČENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Kompletný návrh potom osobne alebo poštou doručíte Vašej zdravotnej poisťovni, ktorá ho po posúdení svojím revíznym lekárom následne schváli alebo zamietne.

SCHVÁLENIE KÚPEĽNEJ LIEČBY

V prípade, ak máte schválenú skupinu A, návrh na kúpeľnú starostlivosť bude zaslaný do Vami vybraných kúpeľov a zdravotná poisťovňa Vám pošle informáciu o schválení kúpeľnej liečby na Vašu poštovú adresu.

V prípade, ak máte schválenú skupinu B, spolu s návrhom dostanete aj zoznam kúpeľov, v ktorých môžete absolvovať kúpeľnú liečbu.

VYBERTE SI NÁS

V zozname nájdete aj naše Kúpele Turčianske Teplice v prípade, že máte niektorú z vyššie uvedených indikácií.
Štandardne máte kontinentálne stravovanie s určitou dohodnutou stravnou jednotkou, alebo je možnosť doplatiť si stravovanie formou švédskych stolov.

DĹŽKA POBYTU

Dĺžku pobytu upravuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej Republiky.

6 – AKÉ VYŠETRENIA MUSÍTE ABSOLVOVAŤ PRED NÁSTUPOM

Maximálne 14 dní pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musíte mať vystavené potvrdenie od všeobecného lekára, že ste schopní túto liečbu absolvovať.

7 – NEZABUDNITE SI ZOBRAŤ DO KÚPEĽOV

preukaz poistenca, občiansky preukaz
oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré ste dostali z poisťovne
predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste obdržali z kúpeľov
potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od Vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi.
zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v takom množstve, aby Vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia).

8 – KTO URČUJE LIEČEBNÝ PROGRAM V KÚPEĽOCH

Kompletný liečebný program zostavuje náš odborný lekár pre každého pacienta individuálne na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia a aktuálneho zdravotného stavu.

V Turčianskych kúpeľoch pracuje tím skúsených lekárov vo viacerých medicínskych odboroch. Radi klientom poradia, ktoré procedúry sú s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav vhodné na liečbu ich zdravotných ťažkostí, či prevenciu. Na jednotlivých pracoviskách sa o klientov postarajú aj skúsení fyzioterapeuti, maséri a pracovníci balneoterapie.

9 – KTO MÁ NÁROK NA SPRIEVODCU

Sprievodcu pre pobyt schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne.

Sprievodca platí pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti 3,32 eur za jeden deň pobytu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) zákona, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f) zákona č. 577/2004 Z. z.

10 – UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – PRIAME KONTAKTY

Chcete sa poradiť ohľadom kúpeľného pobytu hradeného cez zdravotnú poisťovňu (poistenci A, B)? Informujte sa:

Tatiana Babišová +421 43 4913 363 babisova@therme.sk

Kristína Gajdošová +421 43 4913 389 gajdosova@therme.sk

Sme Vám k dispozícii od Po – Pia v čase od 8:00 – 16:30 hod.

Indikačná skupina B – počas pracovných dní i víkendov:

Recepcia LD Aqua +421 43 4913 001 recepciaaqua@therme.sk