:

Lekársky úsek

MUDr. Marián Markech, MPH
Riaditeľ Úseku liečebnej starostlivosti
 
Veronika Biščáková
Vrchná sestra