:

Lekársky úsek

MUDr. Marián Markech, MPH

Riaditeľ Úseku liečebnej starostlivosti

 
Veronika Biščáková
Vrchná sestra