:

Oddelenie balneoterapie

Alena Spišiaková
manažérka balneoprevádzky

Ján Gregor
vedúci fyzioterapie

Ivana Hromadová
vedúca sanitárok