:
Pavol Vetrák
technický riaditeľ

Ing. Mária Simonidesová
riaditeľka pre investičnú výstavbu a správu majetku

Adriana Ivádyová
prevádzková riaditeľka

Ing. Ivana Chvojková
ekonomická riaditeľka

Ing. Janka Šamajová
manažér riadenia ľudských zdrojov

Gabriela Skorčíková
vedúca stravovacej prevádzky