Spa & Aquapark

Mgr. Martin Vadovič
riaditeľ Spa & Aquapark

Ing. Lenka Kubíková
manažérka Spa & Aquapark

Ing. Janka Pišková
manažérka Spa & Aquapark

Ing. Mária Michalková

manažérka Spa & Aquapark