Text

ĽUDOVÁ ZÁBAVA U PALATÍNA

v piatok 30.8.2019

18:30-19:30 Harmonikár Dušan Kozovský

19:30-23:00 DJ Pavlík na ľudovú nôtu a počas večera vystúpenie FS Urpín