NEWSLETTER
AKTUÁLNE POČASIE
Prevažne oblačno December 2015 - Kúpele Turčianske TepliceDnes, 21.10.2017
Prevažne oblačno
17°C, noc: 9°C
Prevažne zamračené, občasný dážď - Kúpele Turčianske TepliceZajtra, 22.10.2017
Prevažne zamračené, občasný dážď
12°C, noc: 10°C
Prevažne zamračené, občasný dážď - Kúpele Turčianske TeplicePozajtra, 23.10.2017
Prevažne zamračené, občasný dážď
11°C, noc: 8°C
Predpoveď na ďalšie dni

Užite si liečenie alebo dovolenku v Turčianskych kúpeľoch nezávisle od počasia.

Indikácie liečené v Turčianskych kúpeľoch

Indikácie liečené v Turčianskych kúpeľoch

Kúpele Turčianske Teplice sú liečebným zariadením, ktoré je podľa zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách, oprávnené poskytovať kúpeľnú liečbu. Hlavným liečebným prostriedkom je turčianska minerálna voda, ktorá je svojimi účinkami predurčená pre liečbu ochorení pohybového aparátu, pre liečbu neurologických, gynekologických, urologických ochorení a ochorení tráviaceho ústrojenstva a aj ako podporná liečba po liečbe onkologických ochorení.

Unikátnosť turčianskej liečivej vody

Prírodná liečivá, stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečná, so zvýšeným obsahom horčíka a fluóru, slabo kyslá, termálna horúca, hypotonická s celkovou mineralizáciou nad 1500 mg.l-1 a teplotou vody do 46 ˚C.

Viac informácii o liečivej Turčianske vode

Indikácie pre dospelých

Onkologické choroby
onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia
Choroby tráviaceho ústrojenstva
funkčné žalúdočné dyspepsie
vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami
Nervové choroby
chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
polyneuropatie s paretickými prejavmi
hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
nervovosvalové degeneratívne choroby
detská mozgová obrna
Parkinsonova choroba
iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Choroby pohybového ústrojenstva
reumatoidná artritída a jej varianty
ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá skoliózy
reaktívne a druhotné artritídy
koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
hemofilická artropatia
Choroby obličiek a močových ciest
netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii
Ženské choroby
chronické zápaly vnútorných rodidiel
stavy po operáciách vnútorných rodidiel
Choroby z povolania
liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia
ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
ochorenia kostí, kĺbov, svalov šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzik. škodlivinami
liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravár. prácach hlav. technol. zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomoc. prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky

 Indikácie pre deti

Onkologické choroby
onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez známok recidívy
Choroby tráviaceho ústrojenstva
chronické ochorenia žalúdka
chronické ochorenia čriev vrátane Crohnovej choroby
choroby pečene
chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest
stavy po brušných operáciách
celiakia a ostatné primárne malabsorbčné syndrómy
Nervové choroby
syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
detská mozgová obrna
iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu
Choroby pohybového ústrojenstva
juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia kĺbov a chrbtice
vrodené chyby pohybového aparátu
stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva
vertebrogénny syndróm s bolestivými poruchami chrbtice
skoliózy
osteochondrózy, Perthesova choroba
Scheuermannova choroba
Choroby obličiek a močových ciest
recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest, enuréza
urolitiáza po operácii alebo po spontánnom odchode konkrementu
stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) do 12 mesiacov po operácii
Gynekologické choroby
zápalové ochorenia vonkajších a vnútorných rodidiel
hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice
poruchy menštruačného cyklu, sekundárne poruchy cyklu po infekčných chorobách s postihnutím rodidiel
stavy po liečených juvenilných metrorágiách
stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii


Kontraindikácie

 • Všetky choroby v akútnom štádiu
 • Tehotenstvo
 • Stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby, stavy po akútnej tromboflebitíde do šiestich týždňov po odznení choroby
 • Labilný a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Kachexia
 • Aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • Demencia
 • Nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • Destabilizovaná arteriálna hypertenzia, ťažká pľúcna hypertenzia, ťažké vrodené aj získané nekorigované srdcové chyby, závažné poruchy srdcového rytmu, nestabilné formy ischemickej choroby srdca, kardiálna dekompenzácia , stavy s vysokým rizikom embolizácie
 • Stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým motorickým a senzorickým deficitom vyžadujúce trvalú pomoc inej osoby pri bežných denných úkonoch
 • Pri sklerosis multiplex výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do jedného roku
 • Paroxysmálne svalové obrny
 • Pri syringomyelii dýchacie a hltacie poruchy
 • Pri zápalových ochoreniach kĺbov a chrbtice vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, tuberkulózne artritídy
 • Nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetábula bedrových a ostatných kĺbov
 • Kompresívny radikulárny syndróm
 • Infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • Krvácanie
 • Zhubné nádory, pokiaľ nie sú v plnej remisii
 • Epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • Závislosť na návykových látkach

Turčianske kúpele majú v súčasnosti platné zmluvy o poskytovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti (A,B) so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami a niektorými českými poisťovňami.

Rezervujte si nástup na kúpeľnú liečbu