:

AKTUÁLNE informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami COVID 19

Vážení hostia,

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. sú v prevádzke len pre u nás ubytovaných klientov. Kúpeľné pobyty sú poskytované v nasledovnom režime:

 • Testujeme všetkých hostí (od 5. 10. 2020) antigénovým výterovým testom certifikovaným EU, registrovaným v SR, s výsledkom testu do 15 min. Hodnotu spoluúčasti za vykonaný test klient hradí pri nástupe na pobyt nasledovne:
  • klienti s dĺžkou pobytu do 13 nocí vrátane: 10 €/os.
  • klienti s dĺžkou pobytu 14 a viac nocí: 5 €/os.
  • bez vykonania testu s negatívnym výsledkom nie je možné ubytovať klienta na pobyt
  • testovanie prebieha každý deň v čase 10:00 - 12:00 a od 12:30 - 14:00 hod.
 • Klient je povinný pri nástupe preukázať sa dostatočným počtom rúšok ktoré bude mať počas pobytu (min. 5ks).
 • Každý hosť v období pandémie musí vyplniť a podpísať čestné prehlásenie. Pri nástupe mu bude zmeraná telesná teplota.
 • Počas celého pobytu príde ubytovaný hosť v LD do kontaktu iba so zamestnancami testovanými na COVID-19 s negatívnym výsledkom čím zabezpečujeme vysoký stupeň bezpečnosti.
 • Vstup do liečebných domov je povolený len ubytovaným hosťom, sprevádzanie rodinnými príslušníkmi počas nástupu na pobyt je zakázané.
 • Prísny zákaz opúšťať naše zariadenie počas pobytu! (Návšteva rodiny, oslavy, ...). V prípade zistenia nedodržania uvedeného opatrenia Vám bude poisťovňa refundovať náklady za liečebný pobyt (riziko donesenia nákazy z vonkajších kontaktov)
 • Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.OLP/8326/2020, ktoré platí pre prevádzky zo dňa 14.10.2020. Kompletné znenie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
 • Pohyb v spoločných a verejných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020. Kompletné znenie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
 • Príjem pacientov prebieha v jednotlivých liečebných domoch. Prosíme hostí, aby mali vyplnené Čestné prehlásenie, ktoré je uvedené v prílohe. Tým sa urýchli check in pri nástupe na pobyt.
 • Všetky liečebné procedúry sú poskytované štandardne za mimoriadne zvýšených hygienických opatrení. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali na procedúr 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / kabínkou.
 • Vo všetkých priestoroch boli zvýšené hygienické opatrenia: kontrola dezinfekcie rúk pri všetkých vchodoch do ubytovacích zariadení a v spoločných priestoroch, dezinfekcia spoločných priestorov.
 • Liečebný komplex SPA&AQUAPARK je dnešným dňom uzavretý do odvolania.
 • Hotel Royal Palace***** od 15.10.2020 neprijíma nových hostí do 31.10.2020.


Dúfame, že testovanie našich zamestnancov kúpeľov bude Vašou garanciou ochrany pred ochorením COVID-19


Informácia pre hostí z Českej republiky a hostí, ktorí prichádzajú z krajín ktoré sú zaradené podľa RÚVZ do červenej zóny:


Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, alebo ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie ktoré nie sú uvedené v prílohe opatrenia RÚVZ vydaného 17.9.2020, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.
Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.
Plné znenie Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.9.2020 nájdete na stránke:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf


Ďakujeme za pochopenie.
Zlaté kúpele Turčianske Teplice