:

AKTUÁLNE informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami COVID 19

Vážení hostia Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice a.s.,

Kúpeľné liečebné pobyty sú poskytované v nasledovnom režime: 

 • Kúpeľná starostlivosť pre Samoplatcov:

Na základe vyhlášky č. 98 Úradu verejného zdravotníctva z 3. marca 2021 v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, môžeme kúpeľnú starostlivosť poskytovať aj samoplatcom, pokiaľ je indikovaná zo zdravotných dôvodov. 

Indikovanie lekárom – vystavenie návrhu, resp. odporúčania všeobecným lekárom nie je nevyhnutné. Zákon stanovuje aj možnosť priamej žiadosti pacientom, pokiaľ nastali zmeny v zdravotnom stave.

Pri nástupe vyžadujeme od hostí negatívny výsledok antigénového výterového testu alebo PCR testu, nie starší ako 72 hod., ktorý si môžete urobiť v každom odbernom mieste alebo priamo v našich kúpeľoch. Výnimku má:

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba do 10 rokov veku.

 

 • V prípade testovania antigénovým testom u nás od 8.7.2021 za vykonaný test klient hradí pri nástupe na pobyt 15 €/os.
  • bez vykonania testu s negatívnym výsledkom nie je možné ubytovať klienta na pobyt
 • Každý hosť v období pandémie musí vyplniť a podpísať čestné prehlásenie
 • Všetky liečebné procedúry sú poskytované štandardne za mimoriadne zvýšených hygienických opatrení. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali na procedúry 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / kabínkou.

Dúfame, že testovanie našich zamestnancov kúpeľov bude Vašou garanciou ochrany pred ochorením COVID-19

 • Pri vstupe do SPA & Aquaparku (časť Spa s vnúronými bazénmi) vyžadujeme od hostí potvrdenie o očkovaní, prekonaní Covidu alebo negatívny výsledok antigénového výterového testu alebo PCR testu, nie starší ako 24 hod. Takýto klienti majú povolený vstup do celého areálu Spa&Aquaparku.
 • Pri vstupe do SPA & Aquaparku (časť Aquapark s vonkajšími bazénmi) nieje potrebné predložiť potvrdenie o testovaní alebo o vakcinácii na ochorenie COVID 19, ani doklad o prekonaní ochorenia COVID 19. Takýto klienti majú povolený vstup iba do časti Aquaparku s vonkajšími bazénmi.
 • Aktuálne opatrenia pre pohyb v areáli Spa&Aquaparku nájdete na tomto odkaze 
 • od 1.6. sú procedúry dostupné už aj na voľný predaj pre u nás neubytovaných klientov. Podmienkou je 24hod. negatívny antigénový test, alebo 72hod. PCR test, prípadne v zmysle výnimiek definovaných RÚVZ.

 

Režim na hraniciach Slovenska

(podľa vyhlášky 226/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Registrácia na e-hranica

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov.

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta
 • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň

Karanténa

 • Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.
 • Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe (nižšie), zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín

 

Ďakujeme za pochopenie.
Zlaté kúpele Turčianske Teplice