:

AKTUÁLNE informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami COVID 19

Vážení hostia Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice a.s.,

Kúpeľné liečebné pobyty sú poskytované v nasledovnom režime: 

AKTUÁLNE OPATRENIA PODĽA REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU V OKRESE TURČIANSKE TEPLICE od 16.8.2021 COVID AUTOMAT  (Vyhláška č. 240/2021) 

V zmysle  Vyhlášky č. 240  §2 bod č.3 písm. e.) a g.) je v okresoch, ktoré sa nachádzajú v zelenej farbe podľa covid automatu (stupeň Monitoring), možné poskytovať služby liečebných kúpeľov všetkým osobám, ktoré spĺňajú podmienky režimu režimu OTP  (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19).

Pri nástupe vyžadujeme od hostí negatívny výsledok antigénového výterového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR/LAMP testu, nie starší ako 72 hod., ktorý si môžete urobiť v každom odbernom mieste alebo priamo v našich kúpeľoch. Výnimku z povinnosti testovania má:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba do 12 rokov veku.

V prípade testovania antigénovým testom u nás od 8.7.2021 za vykonaný test klient hradí pri nástupe na pobyt 15 €/os.

 • Bez vykonania testu s negatívnym výsledkom nie je možné ubytovať klienta na pobyt.

Každý hosť v období pandémie musí vyplniť a podpísať čestné prehlásenie

Všetky liečebné procedúry sú poskytované štandardne za mimoriadne zvýšených hygienických opatrení. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali na procedúry 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / kabínkou.

SPA&AQUAPARK

V zmysle  Vyhlášky č. 240  §2 bod č.3 písm. e.) a g.) sú umožnené vstupy do SPA & Aquaparku aj osobám iným ako v režime OTP  (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), alebo plne očkovaným osobám.

Vo fáze monitoringu( zelený okres) okresu Turčianske Teplice je umožnený vstup do areálu aj pre iné osoby ako OTP alebo osoby plne zaočkované.

Aktuálne opatrenia pre pohyb v areáli Spa&Aquaparku nájdete na tomto odkaze

REŽIM NA HRANICIACH SLOVENSKA

(podľa vyhlášky 231/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)  

Registrácia pri príchode zo zahraničia

Každá osoba, ktorá vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica.

Postup plne zaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • Za plne zaočkovanú sa považuje osoba:
 • najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Okrem digitálneho COVID preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Nezaočkované osoby sú po príchode zo zahraničia povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Nezaočkované osoby majú výnimku z karantény ak:

 • nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
 • majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

 

Ďakujeme za pochopenie.
Zlaté kúpele Turčianske Teplice

Dátum aktualizácie: 16.8.2021