:

Informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami

Vážení hostia,

 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. sú v prevádzke. Kúpeľné pobyty sú poskytované v nasledovnom režime:
 • Klient je povinný sa pri nástupe preukázať dostatočným počtom rúšok ktoré bude mať počas pobytu(min. 5ks).
 • Každý hosť, v období pandémie musí vyplniť a podpísať čestné prehlásenie. Pri nástupe mu bude zmeraná telesná teplota.
 • Počas celého pobytu príde ubytovaný hosť v LD do kontaktu iba so zamestnancami testovanými na COVID-19 s negatívnym výsledkom čím zabezpečujeme vysoký stupeň bezpečnosti.
 • Vstup do liečebných domov je povolený len ubytovaným hosťom, sprevádzanie rodinnými príslušníkmi počas nástupu na pobyt je zakázané.
 • Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať odstup 2 metre v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020 z dňa 11.6.2020.
 • Pohyb v spoločných a verejných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020 z dňa 11.6.2020.
 • Príjem pacientov prebieha v jednotlivých liečebných domoch. Prosíme hostí, aby mali vyplnené Čestné prehlásenie, ktoré je uvedené v prílohe. Tým sa urýchli check in pri nástupe na pobyt.
 • Všetky liečebné procedúry sú poskytované štandardne za zvýšených hygienických opatrení. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali na procedúr 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / kabínkou.
 • Spa&Aquapark je od 1.7.2020 v prevádzke.
 • Vo všetkých priestoroch boli zvýšené hygienické opatrenia: kontrola dezinfekcie rúk pri všetkých vchodoch do ubytovacích zariadení a v spoločných priestoroch, dezinfekcia spoločných priestorov.

 

Dúfame, že testovanie našich zamestnancov kúpeľov bude Vašou garanciou ochrany pred ochorením COVID-19.

Informácia pre hostí z Českej republiky a hostí, ktorí prichádzajú z krajín ktoré sú zaradené podľa RÚVZ do červenej zóny:
Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, alebo ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie ktoré nie sú uvedené v prílohe opatrenia RÚVZ vydaného 17.9.2020, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.
Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Plné znenie Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.9.2020 nájdete na stránke: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf

Ďakujeme za pochopenie.

Zlaté kúpele Turčianske Teplice