:

Informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami

Vážení hostia,


Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. sú opäť v prevádzke. Kúpeľné pobyty sú poskytované v nasledovnom režime:

  • Klient je povinný sa pri nástupe preukázať dostatočným počtom rúšok ktoré bude mať počas pobytu(min. 5ks).
  • Každý hosť, v období pandémie musí vyplniť a podpísať čestné prehlásenie. Pri nástupe mu bude zmeraná telesná teplota.
  • Počas celého pobytu príde ubytovaný hosť v LD do kontaktu iba so zamestnancami testovanými na COVID-19 s negatívnym výsledkom čím zabezpečujeme vysoký stupeň bezpečnosti.
  • Po celý čas pobytu je nutné dodržiavať odstup 2 metre v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020 z dňa 11.6.2020.
  • Pohyb v spoločných a verejných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020 z dňa 11.6.2020.
  • Príjem pacientov prebieha v jednotlivých liečebných domoch. Prosíme hostí, aby mali vyplnené Čestné prehlásenie, ktoré je uvedené v prílohe. Tým sa urýchli check in pri nástupe na pobyt.
  • Všetky liečebné procedúry sú poskytované štandardne za zvýšených hygienických opatrení. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali na procedúr 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / kabínkou.
  • Spa&Aquapark je od 1.7.2020 v prevádzke.
  • Vo všetkých priestoroch boli zvýšené hygienické opatrenia: kontrola dezinfekcie rúk pri všetkých vchodoch do ubytovacích zariadení a v spoločných priestoroch, dezinfekcia spoločných priestorov.

Dúfame, že testovanie našich zamestnancov kúpeľov bude Vašou garanciou ochrany pred ochorením COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie.

Zlaté kúpele Turčianske Teplice