Kúpeľný poplatok

Od 1.4.2019 sa zvyšuje výška kúpeľného poplatku, vyberaného pre SLK za účelom rozvoja kúpeľného prostredia zo sumy 0,05€/noc/os. vrátane DPH na sumu 0,45€/noc/os. vrátane DPH. Poplatok sa vyberá od všetkých klientov (vrátane hotelového ubytovania), nastúpených od 1.4.2019 (vrátane rezervácií vytvorených do tohto termínu), okrem osôb oslobodených od tohto poplatku, ktorými sú:

 

  • Deti do dovŕšenia 6. roku života
  • Osoby s preukazom ZŤP, ZŤP-S