:

„Národný projekt Prvá pomoc“

,,Národný projekt Prvá pomoc"

03/2020 – 06/2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk / 

www.upsvr.gov.sk / www.pomahameludom.sk