()

Oznam pre klientov VšZP

Vážení klienti, 

napriek niekoľkomesačnému úsiliu a intenzívnym rokovaniam k 1.4.2022 nedospeli Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. k dohode o podmienkach poskytovania kúpeľnej starostlivosti pre poistencov VšZP na nasledujúce obdobie. 

Situácia sa žiadnym spôsobom nedotkne klientov VšZP, ktorí na kúpeľnú liečbu nastúpia najneskôr v termíne do 30.4.2022, nakoľko VšZP verejným prísľubom garantovala úhradu za poskytnutú kúpeľnú starostlivosť . 

Situáciu a praktiky, ktoré VšZP zvolila pri dojednávaní podmienok so slovenskými kúpeľnými zariadeniami, vnímame ako snahu o zlepšovanie zlej finančnej situácie VšZP na úkor poistencov. Mrzí nás, že VšZP sa nesnaží zlepšovať starostlivosť svojich poistencov, ale ťarchu zlej ekonomickej situácie sa snaží preniesť na poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, čím ohrozuje slovenské kúpeľníctvo. 

Zlaté kúpele Turčianske Teplice si mimoriadne zakladajú na kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pridružených služieb. Verejné vyhlásenia VšZP o zabezpečení vyššieho štandardu pri zachovaní doteraz platných cien považujeme za zavádzajúce, pretože pri aktuálnej ekonomickej situácii a extrémnom náraste cien a vstupných nákladov nie je možné ani uchovať, nie to ešte zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb bez toho, aby bola ohrozená existencia kúpeľov.  

Ďakujeme za pochopenie. 

predstavenstvo SLK Turčianske Teplice

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám