:

Sprostredkovanie vyšetrení a zákrokov

Pre ubytovaných klientov ako bonus ponúkame sprostredkovanie objednania na vyšetrenia a zákroky u vybraných špecialistov. V prípade vyšetrenia, alebo zákroku na modernej očnej klinike UVEA – transfer zdarma.

Viac informácii o spolupracujúcich zdravotníckych zariadeniach nájdete v časti „Partneri“, alebo nás kontaktujte.