()

Sútaž o 3 poukážky s UNION zdravotnou poisťovňou

Text

Sútaž o 3 poukážky s UNION zdravotnou poisťovňou

 Navštívte nás a využite služby kúpeľov či už ako samoplatca (kúpeľný pobyt) alebo pacient (kúpeľná liečba skupiny A alebo B) v termíne od 17.10.-15.12.2022 a budete automaticky zaradení do súťaže o víkendový pobyt.

Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je využitie jedného z benefitov pre poistencov Union zdravotnej poisťovne v Zlatých kúpeľoch.

 Zlaté kúpele Turčianske Teplice pripravili pre poistencov Union zdravotnej poisťovne nasledujúce benefity:

Text

Kúpeľná liečba skupiny A alebo B (pacienti)

Bonus poskytnutiatroch procedúr týždenné navyše pri kúpeľných pobytoch hradených z verejného zdravotného poistenia (počet poskytnutých procedúr poistencovi pri 21- dňovom pobyte 63, pri 28 - dňovom pobyte až 84)

Text

Kúpeľné pobyty (samoplatcovia)

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

REZERVÁCIE

rezervacie@therme.sk alebo 043/4913 000

Na uplatnenie rezervácie zvýhodneného pobytu stačí predložiť preukaz poistenca Union zdravotnej poisťovne pri nástupe. Pobyt si môžu objednať mailom na adrese rezervacie@therme.sk,  alebo telefonicky: 043/ 4913 000.

Pri rezervácii je nutné, aby poistenec uviedol, že je poistencom Union zdravotnej poisťovne a že ide o ceny podľa verejného prísľubu pre Union zdravotnú poisťovňu.

Uvedené ceny platia aj pre rodinných príslušníkov poistenca.

Rezervácie a objednávky pobytov sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti, dostupnými na http://www.therme.sk/uzitocne-informacie/vseobecne-obchodne-podmienky.html

Tento prísľub nadobúda platnosť od 1.9.2022 do 23.12.2022.

Uvedené ceny nezahŕňajú miestne poplatky a dane. Zmena cien a služieb vyhradená.

 

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám