:

„Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.“

,,Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s."

Cieľom je využitie obnoviteľného zdroja energie, úspora zemného plynu, úspory primárnej energie, prevádzkových nákladov, emisií znečisťujúcich látok a skleníkového plynu CO2.

Dátum začatia realizácie projektu: 16.12.2020
Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

Nenávratný finančný príspevok: 431 980,92 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
www.op-kzp.sk