Pobyty kondycyjne dla pracowników

Pobyty kondycyjne mają za zadanie leczyć i przeciwdziałać chorobom zawodowym Dzielimy je - w zależności od stopnia zagrożenia - na trzy grupy podstawowe:

Pobyt kondycyjny obejmuje:

Usługi lecznicze w ramach pobytu kondycyjnego obejmują:

  1. ćwiczenia grupowe (kompletna rehabilitacyjna i gimnastyka relaksacyjna pod okiem fizjoterapeuty przez ok. 1 godzinę dziennie)

  2. instruktaż w ramach wskazań dla danej grupy (np. gimnastyka oddechowa, aerobic i inne ćwiczenia koncentrujące się na poprawie kondycji)

  3. sport i ćwiczenia sportowe wykonywane według indywidualnego wyboru (po uwzględnieniu szczególnych przesłanek możliwości obciążenie fizycznego dla poszczególnych osób)

  4. spacery na świeżym powietrzu w pięknej okolicy

  5. pływanie, pobyt w saunie i hartowanie organizmu

  6. masaże i zabiegi wodolecznicze

  7. racjonalne odżywianie

pobytem kondycyjnym pokierują nasi specjaliści ochrony zdrowia, specjalizujący się w dziedzinie ftyzjatrii, balneologii i rehabilitacji leczniczej, higieny odżywiania i kształcenia zdrowotnego. Pracownikom korzystającym z pobytów kondycyjnych zapewniamy przez cały czas pobytu indywidualną opiekę koncentrującą się na:

Zalecany czas pobytu kondycyjnego to co najmniej 2 tygodnie.

Chętnie udzielamy bliższych informacji dotyczących pobytów kondycyjnych lub „szytych na miarę” potrzeb danej firmy.

Wnioski o sporządzenie oferty cenowej prosimy przesyłać na adres: rezervacie@therme.sk