MUDr. Marián Markech, MPH

MUDr. Marián Markech, MPH

Jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Karola w Pradze (1985) i egzaminów specjalistycznych z zakresu: medycyna internistyczna, fizjoterapia, balneologia i rehabilitacja lecznicza. Absolwował kursy i szkolenia: Szkoła pleców, Stary człowiek w rehabilitacji, Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, Kompleksowe leczenie bólów układu ruchu i inne. W roku 1999 zakończył egzaminem państwowym - „Master of public health - MPH“ 3-letnie studia dla fachowców z zakresu kierowania w medycynie. W SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2012.

MUDr. Zuzana Berátšová

MUDr. Zuzana Berátšová

Jest absolwentką wydziału medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie (1991) i egzaminów specjalistycznych z zakresu: medycyna internistyczna i onkologia kliniczna. Absolwowała kursy i staże również za granicą: Wychowanie zdrowotne i opieka rehabilitacyjna dla młodzieży, Jeruzalem (Izrael) oraz w British Columbia Cancer Agency, Vancouver (Kanada). W SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2010.

MUDr. Ján Červeň, PhD.

MUDr. Ján Červeň, PhD.

Jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie (1986) i egzaminów specjalistycznych z zakresu: medycyna internistyczna, kardiologia i medycyna ogólna. W roku 2002 zakończył studia doktoranckie. W kwietniu i maju 1991 odbył staż na Klinice kardiologii AKH w Wiedniu. Jest członkiem Słowackiej Izby Lekarskiej, Słowackiego Stowarzyszenia Lekarzy, Słowackiego Stowarzyszenia Kardiologów, European Society of Cardiology, American Society of Echocardioghraphy oraz European Association of Cardiovascular Imaging. W SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2008.

MUDr. Miroslava Červeňová

MUDr. Miroslava Červeňová

Jest absolwentką wydziału medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie (1987) i egzaminów specjalistycznych z zakresu: ortopedia, fizjoterapia, balneologia i rehabilitacja lecznicza. Absolwowała kura hippoterapii. Pracowała na klinice ortopedyczno-urazowej szpitala uniwersyteckiego w Martinie. W SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 2006.

MUDr. Anna Štefániková

MUDr. Anna Štefániková

Jest absolwentką wydziału medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Martinie (1987) i egzaminów specjalistycznych z zakresu: medycyna internistyczna i fizjoterapia, balneologia i rehabilitacja lecznicza. Pracowała w szpitalu uniwersyteckim w Martinie. W SLK Turčianske Teplice, a.s. pracuje od roku 1984.