Wskazania do leczenia w Uzdrowisku Turczańskim

Wskazania do leczenia w Uzdrowisku Turczańskim

Uzdrowisko Turčianske Teplice to placówka lecznicza, która na podstawie ustawy nr 538/2005 o naturalnych wodach leczniczych, naturalnych uzdrowiskach leczniczych, miejscach zdrojowych i wodach mineralnych, upoważniona jest do świadczenia leczenia uzdrowiskowego. Głównym środkiem leczniczym jest turczańska woda mineralna, która z uwagi na swoje działanie przeznaczona jest do leczenia schorzeń układu ruchu, neurologicznych, ginekologicznych i układu trawiennego, jak również jako kuracja wspierająca po leczeniu chorób onkologicznych.

Unikatowość leczniczej wody turczańskiej

Naturalna woda lecznicza, średnio mineralizowana, wodorowęglanowa, wapniowo-magnezowa, o podwyższonej zawartości magnezu i fluoru, nisko kwaśna, termalnie gorąca, hipotoniczna, o mineralizacji całkowitej ponad 1500 mg.l-1 i temperaturze do 46 ˚C.

Więcej informacji nt. leczniczej wodzie turczańskiej

WSKAZANIA DLA DOROSŁYCH

Choroby onkologiczne
choroby onkologiczne po zakończeniu leczenia kompleksowego, bez żadnych objawów nawrotu schorzenia
Choroby układu trawiennego
funkcjonalna niestrawność żołądka (dyspepsja)
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenie dwunastnicy w stanie remisji
lokalna enterokolityda, choroba Crohna
przewlekłe choroby pęcherzyka żółciowego z kamicą lub bez, jeżeli nie jest polecana operacja oraz zaburzenia dróg żółciowych
przewlekłe zapalenie trzustki z wykazanymi zaburzeniami funkcji lub zmianami morfologicznymi
Choroby układu nerwowego
porażenia wiotkie i stany po poliomyelitis, klient musi być zdolny do samoobsługi
polineuropatia z objawami paretycznymi
hemipareza i parapareza o podłożu naczyniowym, po ustąpieniu stanu ostrego
skleroza rozsiana i inne schorzenia demielinizacyjne w stadium bez ataku, z zachowaniem zdolności do samoobsługi
degeneracyjne choroby nerwowo-mięśniowe
mózgowe porażenie dziecięce
choroba Parkinsona
inne degeneracyjne choroby jąder podstawy
Choroby układu ruchu
artretyzm reumatoidalny oraz jego warianty
spondylartroza kręgosłupa – wszystkie stadia skoliozy
artretyzm reaktywny i wtórny
choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego od stadium II. z upośledzeniem funkcyjnym
artrozy z zaburzeniami funkcjonowania
syndrom wertebrogenny z bolesnymi wadami kręgosłupa
stany po urazach lub operacjach narządów ruchu, w tym operacje dysku międzykręgowego oraz operacje stawów z wykorzystaniem endoprotezy
artropatia hemofiliczna
Choroby nerek i dróg moczowych
przewlekłe niegruźliczne zapalenia dróg moczowych
Przewlekłe zapalenie górnych dróg moczowych w jednej nerce, torbielowate schorzenie nerek, nefrokalcynoza z wyjątkiem nieleczonej hiperparatyreozy
obustronna kamica nerkowa, gruczołowata kamica
stany po operacjach nerek, w tym po transplantacji, rekonstrukcyjnych operacjach dróg moczowych oraz stany po prostatektomiach z powikłaniami pooperacyjnymi, do 12 miesięcy od operacji.
zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie jąder i pęcherzyków nasiennych, przewlekła kamica moczowa, stany po chirurgicznym usunięciu gruczołu krokowego
Choroby kobiece
przewlekłe zapalenia wewnętrznych narządów rozrodczych
stany po operacjach wewnętrznych narządów rozrodczych
Choroby zawodowe
leczenie pracowników narażonych na ryzyko promieniowania jonizującego po 10 latach ekspozycji w II. lub III. kategorii ryzyka promieniowania
schorzenia spowodowane pracą w sprężonym powietrzu (tylko zmiany kostne i stawowe)
choroby kości, stawów, mięśni, ścięgien i nerwów kończyn spowodowane pracą z narzędziami wibrującym lub długotrwałym nadmiernym obciążeniem jednostronnym
choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego bez wyraźnych zaburzeń psychicznych, wywołane substancjami toksycznymi, hałasem lub innymi szkodliwymi ciałami
leczenie pracowników pracujących w środowisku promieniowania jonizującego, w przemyśle ze złożami rudy, uranu, przy pracach remontowych w strefach kontrolowanych głównego bloku produkcyjnego oraz w obiektach pomocniczych elektrowni atomowych, jeżeli praca trwa powyżej 3 lat.

WSKAZANIA DLA DZIECI

Choroby onkologiczne
choroby onkologiczne do 24 miesięcy od skończenia kompleksowego leczenia onkologicznego bez jakichkolwiek symptomów recydywy choroby
Choroby układu trawienia
przewlekłe schorzenia żołądka
przewlekłe schorzenia jelit włącznie z chorobą Crohna
choroby wątroby
przewlekła choroba woreczka żółciowego oraz dróg żółciowych
stany po operacjach brzucha
celiakia i inne zespoły złego wchłaniania
Choroby nerwowe
zespół dolnego neuronu ruchowego (porażenia wiotkie)
dystrofia mięśniowa i inne choroby mięśni
dziecięce porażenie mózgowe
inne zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego
Choroby układu ruchu
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i inne przewlekłe schorzenia stawów i kręgosłupa
wrodzone wady układu mięśniowo-szkieletowego
stany po obrażeniach i operacjach układu mięśniowo-szkieletowego
syndrom wertrebogenny z bolesnymi zmianami kręgosłupa
skoliozy
osteochondrozy, choroba Perthesa
choroba Scheuermanna
Choroby nerek i dróg moczowych
nawracające przewlekłe niegruźlicze zapalenie nerek i dróg moczowych, enurezja
kamica nerkowa po operacji, lub po spontanicznym przejściu kamienia
stany po operacjach dróg moczowych (oprócz kamicy) do 12 miesięcy po operacji
Choroby kobiece
schorzenia zapaleniowe zewnętrznych i wewnętrznych narządów rozrodczych
hipoplazja wewnętrznych organów rozrodczych i tyłozgięcie macicy tyłozgięcie
zaburzenia cyklu menstruacyjnego, wtórne zaburzenia cyklu po chorobach zakaźnych z niesprawnością organów rozrodczych
stany po leczonych młodzieńczych krwawieniach macicznych
stany po operacjach brzucha związanych z okolicą miednicy, zwłaszcza po apendektomii do 6 miesięcy po operacji.


Przeciwskazania

 • Wszystkie choroby w stanie ostrym
 • Ciąża
 • Stany po głębokiej zakrzepicy do 3 miesięcy po przejściu choroby, stany po ostrym zakrzepowym zapaleniu żył do sześciu tygodni po przejściu choroby
 • Chwiejna i niewyrównana cukrzyca
 • Kacheksja, wyniszczenie organizmu
 • Aktywne ataki albo ostre fazy psychoz oraz zaburzenia psychiczne z objawami antyspołecznymi i zniżoną możliwością komunikacji
 • Demencja
 • Niegojące się defekty skóry jakiegokolwiek pochodzenia.
 • Nieustabilizowane Destabilizowane nadciśnienie tętnicze, ciężkie nadciśnienie płucne, ciężkie wrodzone i nabyte nieskorygowane wady serca, poważne zaburzenia rytmu serca, niestabilne formy niedokrwiennej choroby serca, niewyrównana niewydolność serca, stany z wysokim ryzykiem zatorowości
 • Stany po udarach mózgu z ciężkim zaburzeniem ruchowym i organoleptycznym, które wymagają ciągłej pomocy innej osoby podczas zwykłych czynności dziennych
 • W przypadku stwardnienia rozsianego wyraźna ataksja, zaawansowane stany paraliżowe, ataki powtarzające się w ciągu jednego roku
 • Napadowe paraliże mięśni    
 • W przypadku jamistości rdzenia, zaburzenia oddychania i przełykania
 • W przypadku zapalnych schorzeń stawów i kręgosłupa – wysoka aktywność nieustabilizowana odpowiednim leczeniem, gruźlicze zapalenia stawów
 • Czynna martwica kości głowy lub panewki stawów biodrowych i innych
 • Naciskowy zespół korzeniowy
 • Choroby zakaźne przenoszone na człowieka oraz nosicielstwo
 • Krwotoki
 • Nowotwory złośliwe, o ile nie są w stanie pełnej remisji
 • Padaczka z wyjątkiem przypadków, kiedy w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpił żaden atak
 • Uzależnienie od substancji uzależniajcych

Zarezerwuj rozpoczęcie leczenia w uzdrowisku