:

Wyniki głosowania na Walnych Zgromadzeniach

19.12.2016 r.

Wyniki głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia spółki Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (nazywanej dalej „Spółką“), odbytego dnia 19.12.2016 r.(nazywanego dalej „WZ”): 

1. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie wyboru organów WZ (punkt nr 2 programu obrad WZ):

2. Wyniki głosowania podczas obrad WZ w sprawie odwołania JUDr. Mikuláša Trstenskiego, CSc., z funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie Członka Zarządu Spółki oraz wyboru nowego Członka Zarządu Spółki i jednocześnie mianowania go do funkcji Prezesa Zarządu Spółki (punkt nr 3 programu obrad WZ):

3. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie odwołania JUDr. Dušana Haruštiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki (punkt nr 4 programu obrad WZ): 

Opublikowano dnia 17.01.2017 r.

13.10.2016 r.

Wyniki głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (nazywanej dalej „Spółką“), odbytego dnia 13 października 2016 r.(nazywanego dalej „WZ”): 

1. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie wyboru organów WZ (punkt nr 2 programu obrad WZ): 

2. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie zmiany Statutu Spółki (punkt nr 3 programu obrad WZ): 

3. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie zmiany Indywidualnego Sprawozdania Finansowego Spółki (punkt nr 8 programu obrad WZ): 

4. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie zatwierdzenia projektu Zarządu Spółki o wykorzystaniu zysku Spółki za rok 2015 (punkt nr 8 programu obrad WZ): 

5. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie mianowania audytora, który sporządzi sprawozdanie z kontroli Indywidualnego Sprawozdania Finansowego Spółki i sprawdzi zgodność Sprawozdania Rocznego za rok 2016 z Indywidualnym Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok 2016 (punkt nr 9 programu obrad WZ): 

Opublikowano dnia 17 października 2016 r.

10.08.2015 r.

Wyniki głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (nazywanej dalej „Spółką“), odbytego dnia 10 sierpnia 2015 r.(nazywanego dalej „WZ”): 

1. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie wyboru organów WZ (punkt nr 2 programu obrad WZ): 

2. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie zmiany Indywidualnego Sprawozdania Finansowego Spółki (punkt nr 7 programu obrad WZ): 

3. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie zatwierdzenia projektu Zarządu Spółki o wykorzystaniu zysku Spółki za rok 2014 (punkt nr 7 programu obrad WZ): 

4. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie mianowania audytora, który sporządzi sprawozdanie z kontroli Indywidualnego Sprawozdania Finansowego Spółki i sprawdzi zgodność Sprawozdania Rocznego za rok 2015 z Indywidualnym Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok 2015 (punkt nr 8 programu obrad WZ): 

5. Wyniki głosowania podczas WZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki (punkt nr 9 programu obrad WZ): 

Opublikowano dnia 11 sierpnia 2015 r.