:

Zľava za skorý nákup

Text

Myslieť dopredu je lacnejšie až o 20%! Objednajte si pobyt u nás 2 mesiace vopred a ušetrite takmer štvrtinu. Starať sa o svoje zdravie sa jednoducho oplatí.

Naplánujte si liečebný pobyt alebo dovolenku v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice a my vás odmeníme. Pri objednaní a úhrade 100% výšky vystavenej zálohovej faktúry najneskôr 2 mesiace pred nástupom na pobyt môžete získať 20% zľavu.

V prípade ak si objednávate pobyt cez online rezerváciu uveďte prosím nárok na zľavu do poznámky.

Text

Zaujala Vás táto ZĽAVA a chcete ju využiť?

KONTAKTUJTE NÁS TERAZ:

Text

PRE POBYTY PLATIA NASLEDOVNÉ PODMIENKY ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP:

  • Nárok na zľavu za skorý nákup vzniká za podmienky, že pobyt je objednaný a uhradený v 100% výške vystavenej zálohovej faktúry najneskôr 2 mesiace pred nástupom na pobyt. Pod úhradou rozumieme dátum pripísania finančných prostriedkov na účet SLK, a.s.
  • Výška ZSN je urcená celorocne vo výške 20 % okrem termínov cez Velkú noc.
  • Minimálna dĺžka pobytu 14 nocí. 
  • Rozsah záväzne objednaných a potvrdených služieb nie je možné dodatočne meniť.
  • Zľava za skorý nákup sa vzťahuje len na štandardné pultové pobyty SLK, a.s. okrem pobytu Bed&Breakfast.
  • Zľava za skorý nákup sa nekombinuje so žiadnymi inými zľavami.
  • Ostatné náležitosti obchodného vzťahu, neupravené týmito osobitnými podmienkami, sa riadia platnými „Všeobecnými obchodnými podmienkami SLK, a.s.“ (vrátane storno podmienok).
  • Zľava za skorý nákup sa nevzťahuje na doplatky indikačnej skupiny B.
  • Platnosť vyššie uvedených podmienok ZSN je od 1.3.2019