:

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, A.S.

SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Slovenská republika

IČO: 31642322
DIČ: 2020435857
IČ DPH: SK2020435857

REZERVÁCIA POBYTOV – POBYTY PRE SAMOPLÁTCOV

Kontaktná osoba Telefónny kontakt E-mail Skype
Bc. Vlasta Patrová +421 43 4913 863 patrova@therme.sk patrova.therme
Ing. Janka Strmeňová +421 43 4913 866 strmenova@therme.sk strmenova.therme
Lucia Honesová +421 43 4913 376 honesova@therme.sk honesova.therme
Mgr. Pavol Dula +421 43 4913 867 dula@therme.sk  

Pondelok – Piatok od 8:00 – 16:30 hod.

LIEČEBNÉ POBYTY CEZ ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

Pobyty pre poistencov v indikačnej skupine „A“ a „B“

Tatiana Babišová +421 43 4913 363 babisova@therme.sk
Ing. Kristína Gajdošová +421 43 4913 389 gajdosova@therme.sk

Pondelok – Piatok od 8:00 – 16:30 hod.

SKUPINOVÉ POBYTY

Firemné a rekondičné pobyty, Kongresové a eventové služby, Skupinové pobyty, Spolupráca s cestovnými kanceláriami

Kontaktná osoba Telefónny kontakt E-mail Skype
Ing. Andrej Petráš +421 43 4913 864 petras@therme.sk  
Mgr. Michal Čavrnoch +421 43 4913 865 cavrnoch@therme.sk  
Ing. Anzhela Havryliuk + 421 43 4913 862 havryliuk@therme.sk  
Dominika Miazdrova + 421 43 4913 861 miazdrova@therme.sk  

Pondelok – Piatok od 8:00 – 16:30 hod.

REZERVÁCIE A PREDAJ PROCEDÚR NA BALNEO RECEPCII

Pondelok – Nedeľa od 7:30 – 16:30 hod.

KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM

Informácie o kultúrnom programe a voľnočasových aktivitách

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POBYTOCH A DOPLNKOVÝCH SLUŽBÁCH

Recepcia Telefónny kontakt
Recepcia Royal Palace***** +421 43 4918 010
Recepcia Veľká Fatra**** +421 43 4913 001
Recepcia Aqua** +421 43 4913 001
Recepcia liečebného domu Malá Fatra* +421 43 4913 001

Pondelok – Piatok od 16:30 – 21:00 hod.
Sobota – Nedeľa od 8:00 – 21:00 hod.

OSTATNÉ KONTAKTY

Oddelenie Kontaktná osoba Tel. kontakt E-mail
Sekretariát spoločnosti Mgr. Dana Struhárová +421-43-4913-380 sekretariat@therme.sk
Personálne oddelenie Ing. Janka Šamajová +421-43-4913-877 samajova@therme.sk
Ekonomické oddelenie Ing. Ivana Chvojková +421-43-4913-877 chvojkova@therme.sk
Lekársky úsek Ambulancia sestier +421-43-4913-323 zdravotnik@therme.sk
Oddelenie balneoterapie Alena Spišiaková +421-43-4913-356 spisiakova@therme.sk
Kultúrne oddelenie Ing. Janka Šamajová +421-43-4913-498 kultura@therme.sk
Prevádzkové oddelenie
úsek stravovania
Adriana Ivádyová +421-43-4913-388 ivadyova@therme.sk
Prevádzkové oddelenie
úsek ubytovania
Ladislav Lehotzký +421-43-4913-364 lehotzky@therme.sk
Spa & Aquapark Mgr. Martin Vadovič +421-43-4913-420 spamanager@therme.sk
Obchodné a marketingové
oddelenie
Ing. Andrej Petráš +421-43-4913-864 petras@therme.sk
Investičné oddelenie Ing. Mária Simonidesová +421-43-4913-444 simonidesova@therme.sk

Manažér ubytovacieho úseku
Royal Palace

Monika Záborská +421-43-4913-364 zaborska@therme.sk