NEWSLETTER
AKTUÁLNE POČASIE
Malá oblačnosť December 2015 - Kúpele Turčianske TepliceDnes, 20.10.2017
Malá oblačnosť
18°C, noc: 9°C
Prevažne polooblačno - Kúpele Turčianske TepliceZajtra, 21.10.2017
Prevažne polooblačno
18°C, noc: 9°C
Prevažne zamračené, občasný dážď - Kúpele Turčianske TeplicePozajtra, 22.10.2017
Prevažne zamračené, občasný dážď
15°C, noc: 10°C
Predpoveď na ďalšie dni

Užite si liečenie alebo dovolenku v Turčianskych kúpeľoch nezávisle od počasia.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

 

 

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 10. augusta 2015 (ďalej len „VZ“):

 

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;


2. výsledky hlasovania VZ o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 (7. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;

 

3. výsledky hlasovania VZ o schválení návrhu predstavenstva spoločnosti na použitie zisku spoločnosti za rok 2014 (7. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 73 597, proti: 0, zdržalo sa: 18 399;

 

4. výsledky hlasovania VZ o schválení audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2015 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;

 

5. výsledky hlasovania VZ o voľbe člena dozornej rady spoločnosti (9. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0.

 

Zverejnené dňa 11. augusta 2015 

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

 

 

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 13. októbra 2016 (ďalej len „VZ“):

 

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;

 

2. výsledky hlasovania VZ o zmene stanov spoločnosti (3. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;


3. výsledky hlasovania VZ o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  82 796, proti: 0, zdržalo sa: 9 200;

 

4. výsledky hlasovania VZ o schválení návrhu predstavenstva spoločnosti na použitie zisku spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 73 597, proti: 0, zdržalo sa: 18 399;

 

5. výsledky hlasovania VZ o schválení audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2016 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016 (9. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0.

 

Zverejnené dňa 17. októbra 2016

 

 

 

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

 

 

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 19. 12. 2016 (ďalej len „VZ“):

 

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 91 996, proti: 0, zdržalo sa: 0;

 

2. výsledky hlasovania VZ o odvolaní JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc., z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti a zároveň člena predstavenstva spoločnosti, ako aj voľbe nového člena predstavenstva spoločnosti a zároveň jeho určení do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti (3. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za:  73 597, proti: 0, zdržalo sa: 18 399;


3. výsledky hlasovania VZ o odvolaní Ing. Dušana Haruštiaka z funkcie člena dozornej rady spoločnosti a voľbe nového člena dozornej rady spoločnosti (4. bod programu rokovania VZ):

 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 91 996,
 • pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
 • celkový počet odovzdaných platných hlasov: 91 996, z toho za: 73 597, proti: 0, zdržalo sa: 18 399.

 

Zverejnené dňa 17. 1. 2017