Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam aktuálnych sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje klientov v mene prevádzkovateľa Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s, so sídlom SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, IČO: 31642322:

  • WebCreators, s.r.o., Československej armády 1617/24, Banská Bystrica 974 01, IČO: 45329702
  • JUDr. Dašena Gombíková, Osloboditeľov 76, Martin 036 01
  • AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 12, Banská Bystrica 974 01, IČO: 47234784
  • G. Lehnert, k.s., Rajská ul. č. 7, Bratislava, 811 08, IČO: 31347762