Pavol Vetrák
Dyrektor Techniczny

Ing. Mária Simonidesová
Dyrektor ds. Inwestycji i Administrowania Majątkiem

Adriana Ivádyová
Dyrektor Utrzymania Ruchu

Ing. Ivana Chvojková
Dyrektor Ekonomicznay

Ing. Janka Šamajová
Menadżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Gabriela Šolcová
Kierownik Działu Wyżywienia