:

Zdravie nad zlato

Čo liečime Voda, ktorá lieči Pre koho sme

Kúpele

Novinky

AKTUÁLNE informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami COVID 19

Vážení hostia, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. sú opäť v prevádzke. 

Parkovanie

Od 1.4.2019 sa spoplatňuje parkovanie na súkromných parkoviskách Slovenských liečebných kúpeľov a.s.

„Národný projekt Prvá pomoc“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

„Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.“

Cieľom je využitie obnoviteľného zdroja energie, úspora zemného plynu, úspory primárnej energie, prevádzkových nákladov, emisií znečisťujúcich...