:

Zdravie nad zlato

Čo liečime Voda, ktorá lieči Pre koho sme

Kúpele

Novinky

„Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.“

Cieľom je využitie obnoviteľného zdroja energie, úspora zemného plynu, úspory primárnej energie, prevádzkových nákladov, emisií znečisťujúcich...

„Národný projekt Prvá pomoc“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

AKTUÁLNE informácie pre klientov v súvislosti so zvýšenými preventívnymi a hygienickými opatreniami COVID 19

Vážení hostia, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. sú opäť v prevádzke. 

Parkovanie

Od 1.4.2019 sa spoplatňuje parkovanie na súkromných parkoviskách Slovenských liečebných kúpeľov a.s.