Drodzy ubezpieczeni w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych

Dziękujemy za zainteresowanie pobytem leczniczym w Uzdrowisku Turčianske Teplice. W chwili obecnej turczianskie uzdrowisko zawarło umowy świadczenia opieki leczniczo-uzdrowiskowej (typu A i B) ze wszystkimi słowackimi firmami ubezpieczenia zdrowotnego.

Proszę pamiętać, że sami wybieracie, w którym uzdrowisku chcecie gościć i zakład ubezpieczeń zdrowotnych to zaakceptuje. W razie niedokonania wyboru zakład ubezpieczeń zdrowotnych ustali uzdrowisko w zależności od liczby wolnych miejsc i odległości od miejsce zamieszkania.

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają przyznane nam uznawane na całym świecie certyfikaty. Dla lepszej orientacji przygotowaliśmy poniższy „DEKALOG UZDROWISKOWY DLA UBEZPIECZONYCH” zawierający informacje i praktyczne rady, które pomogą w wypełnianiu wniosku o pobyt uzdrowiskowy.

Z radością zapraszamy do odwiedzenia nas.

Ing. Zuzana Ďurinová

Dyrektor Generalny


Dekalog uzdrowiskowy

1 - Pięć korzyści Uzdrowiska Turčianske Teplice

  1. Tradycja i położenie – Uzdrowisko Turčianske Teplice jest jednym z najstarszych uzdrowisk słowackich o niepowtarzalnym położeniu – leżąc bezpośrednio na uskoku tektonicznym, w tzw. basenie – bezpośrednio na źródle termalnej wody mineralnej.
  2. Unikalna woda lecznicza - turczańska termalna woda mineralna jest bogato zmineralizowana (siarczany, wodorowęglowodany, wapń, magnez, żelazo i in.) o udokumentowanym działaniu w leczeniu schorzeń aparatu ruchu, urologicznych, nerwowych i ginekologicznych. Całkowita mineralizacja osiąga wartość 1524 mg/l będąc jedną z najwyższych nie tylko w Słowacji.
  3. Modernizacja – W ostatnich 10 latach zainwestowaliśmy w Uzdrowisko Turčianske Teplice znaczące środki w celu podwyższenia standardu opieki zdrowotnej, jak również w zakwaterowanie i gastronomię.
  4. Wysokiej jakości usługi - fachowo i specjalistycznie przeszkolony personel udostępniający szeroką gamę usług uzdrowiskowych.
  5. Przepiękne środowisko - okolica uzdrowiska i całego regionu Turiec oferują bogate możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez cały rok.

2 - Kto jest gościem naszego uzdrowiska

Osoby ubezpieczone – należące do grupy wskazań „A"

Kto jest zwolniony z tej opłaty?

Ubezpieczeni – Wskazania grupy „B"

Osoby płacące 100% ceny pobytu

Osoby płacące 100% ceny pobytu mogą dowolnie wybierać z oferty pobytów ukierunkowanych na relaks, leczenie lub prewencję.

3 - Wskazania leczone w Uzdrowisku Turčianske Teplice

Proszę przejrzeć wskazania:

4 - Ogólne przeciwwskazania leczenia uzdrowiskowego

Proszę przejrzeć przeciwwskazania

5 - Jak zyskać skierowanie do uzdrowiska?

Wniosek o przyznanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe

O leczenie uzdrowiskowe można wystąpić samemu osobiście, jako pacjent. Jeśli zakład ubezpieczeń zdrowotnych miałby dokonać zwrotu kosztów leczenia uzdrowiskowego, to zalecamy, aby złożyć oddzielny wniosek o skierowanie do uzdrowiska od lekarza dla dorosłych albo od specjalisty.

Badania

Do wypełnionego druku wniosku o leczenie uzdrowiskowe należy dołączyć wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych, które nie mogą mieć daty wystawienia starszej niż trzy miesiące. Wykaz Wskazań informuje, którym konkretnym badaniom pacjent musi się poddać.

Pacjenci, którzy ukończyli 70 lat, oprócz badań podstawowych muszą dostarczyć wyniki badań internistycznych.

Sposób doręczenia wniosku o wydanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Kompletny wniosek należy doręczyć osobiście albo drogą pocztową zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych, w którym jest wnioskodawca ubezpieczony i który po dokonaniu oceny przekaże go swoim lekarzom rewidentom, po czym go zatwierdzi albo odrzuci.

Sposób zatwierdzenia leczenia uzdrowiskowego

W przypadku zatwierdzenia do grupy wskazań A, wniosek o wydanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe zostanie przesłany danemu uzdrowisku, zaś zakład ubezpieczeń zdrowotnych prześle wnioskodawcy na jego adres informację potwierdzającą zatwierdzenie leczenia uzdrowiskowego.

W przypadku zatwierdzenia do grupy wskazań A, wniosek o wydanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe zostanie przesłany wraz z wykazem uzdrowisk, w których można się leczyć.

Zachęcamy do wybrania naszego uzdrowiska

We wspomnianym Wykazie umieszczono też Uzdrowisko Turčianske Teplice w przypadku, gdy z wniosku wypływa wskazanie leczenia zgodnie z powyżej podanymi zaleceniami.
Standardowo do dyspozycji jest wyżywienie typu kontynentalnego w konkretnym punkcie gastronomicznym, jest też możliwość dopłacenia do wyżywienia w formie szwedzkich stołów.

Długość pobytu

Długość pobytu jest określana na podstawie Wykazu Wskazań Leczenia Uzdrowiskowego Republiki Słowackiej.

6 - Którym badaniom należy się poddać przed rozpoczęciem pobytu

Maksymalnie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego lekarz ogólny powinien wystawić zaświadczenie o zdolności do tego typu leczenia.

7 - Dokumenty, które należy zabrać z sobą przy wyjeździe do uzdrowiska

legitymacja ubezpieczonego, dowód osobisty
zawiadomienie o zatwierdzeniu pobytu uzdrowiskowego wystawione przez zakład ubezpieczenia zdrowotnego
zaproszenie na leczenie uzdrowiskowe przesłane przez uzdrowisko
zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wystawione przez lekarza osoby udającej się do uzdrowiska, nie starsze niż 14 dni, w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań. Zaświadczenie to proszę okazać lekarzowi podczas badania wstępnego w uzdrowisku.
środki pomocnicze i leki regularnie używane (w takiej ilości, aby wystarczyły na cały czas pobytu).

8 - Kto ustala program leczenia uzdrowiskowego

Kompletny program leczniczy przygotuje nasz lekarz-specjalista, indywidualnie każdemu pacjentowi, na podstawie wstępnego badania lekarskiego i aktualnego stanu zdrowia.

W Uzdrowisku Turčianske Teplice pracuje zespół doświadczonych lekarzy z wielu dziedzin medycyny. Chętnie poradzą klientom, które zabiegi, ze względu na ich aktualny stan zdrowia nadają się do leczenia ich schorzeń zdrowotnych lub prewencji. W poszczególnych miejscach wykonywania zabiegów klienci są pod opieką doświadczonych fizjoterapeutów, masażystów i balneoterapeutów

9 - Kto ma prawo do osoby towarzyszącej

Zgodę na osobę towarzyszącą wydaje lekarz rewident danego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Osoba towarzysząca, w związku z jej pobytem w ośrodku opieki zdrowotnej, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 3,32 EUR za każdy dzień pobytu z tytułu usług wyszczególnionych w § 38 ust. 3 litera f) Ustawy, jeśli ubezpieczony nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty, w myśl § 38 ust. 8 litera f) Ustawy nr 576/2004 [słowackiego] Dz. U.

10 - Informacje przydatne - kontakty bezpośrednie

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobytu w uzdrowisku, którego koszty pokrywa zakład ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczeni grup A i B)? Więcej informacji:

Tatiana Babišová +421 43 49 13 363 babisova@therme.sk

Mgr. Michal Čavrnoch +421 43 49 13 389 cavrnoch@therme.sk

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w czasie od godz. 8:00 do 16:30.

Dla grupy wskazań B - w dni robocze i weekendy:

Recepcja Domu Uzdrowiskowego „Aqua” +421 43 4913 001 recepciaaqua@therme.sk

Recepcja Domu Uzdrowiskowego „G” +421 43 4913 001 recepciag@therme.sk