()

Certifikáty

Turčianske kúpele medzi prvými na Slovensku úspešne prešli auditom systému manažérstva kvality a získali nasledovné certifikáty a ocenenia.

CERTIFIKÁT ISO

ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality – norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v spoločnosti, ktorá chce a potrebuje preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Cieľom je uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality a neustále ho zlepšovať.

Uvedené certifikáty sú potvrdením neustále sa zvyšujúcej kvality našich služieb.

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám