Cena osobným automobilom

Cena 8- miestnym automobilom

Bratislava

84€ 147€

Viedeň

110€ 193€

Budapešť

98€ 172€

Krakow

97€  154€

Praha

184€ 322€

Poznámka:

Uvedené ceny sú konečné, diaľničné a parkovacie poplatky sú zahrnuté v cene. Ceny zohľadňujú jednosmernú tarifu na automobil. Ceny sa stanovujú v závislosti od počtu osôb v automobile a druhu automobilu.