:

Nové trendy – medicínsky wellness

Európske i slovenské kúpeľníctvo si našlo novú cestu. Trendom je nielen liečba, ale hlavne prevencia civilizačných ochorení. Trendom je medicínsky wellness. Podstatou je renesancia umenia kompenzovať prácu kvalitným odpočinkom, relaxáciou a aktívnou starostlivosťou o krásu tela a zdravie. Filozofiou wellness je harmónia tela a duše, duševná pohoda a telesná kondícia.

Wellness je dnes moderným odvetvím, ktoré ponúka služby ako sú netradičné formy odpočinku v príjemnom prostredí, služby smerujúce k relaxácii, pestovanie krásy, prevenciu civilizačných ochorení. Cieľovou skupinou sú ekonomicky aktívni ľudia. Wellness teda definujeme ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach dobrého zdravia, najmä ako výsledok jeho aktívneho hľadania. Cieľom je dobrovoľná aktivita ľudí, ktorí sú aktívni preto, aby sa cítili lepšie a spomalili účinky starnutia.

Je vedecky dokázané, že cca z 80% môžeme stav svojho zdravia ovplyvniť spôsobom života a životosprávou.

Vo všeobecnosti platí, že dobré zdravie a dobrý vzhľad je v súčasnosti ekonomickou nutnosťou a tieto faktory majú priamy vplyv na osobné šťastie človeka. Súčasťou Wellness je kontrola telesnej hmotnosti, optimálna zdravá výživa, pohybová aktivita, eliminácia a kontrola stresu.

ÚSPORA PRE FIRMY VĎAKA PREVENCII

Otázkam súčasného wellness sa venujú odborníci z radov lekárov, psychológov, psychiatrov, odborníkov na výživu, profesionálnych cvičiteľov, kozmetiky. Vypracované sú programy, ktoré zahŕňajú posúdenie zdravotných rizík a obsahujú dobrovoľný screening a navrhujú riešenia.

Mnohé firmy poskytujú svojim zamestnancom práve takéto preventívne programy, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky za zdravotnú starostlivosť. Cieľom takýchto preventívnych programov je okrem posúdenia rizík i propagácia zdravého životného štýlu. Ak sa takéto preventívne programy zavedú, táto zmena sa iste odzrkadlí v zdravotníckych štatistikách pozitívne, nehovoriac o menšej invalidite, pracovnej neschopnosti a šetrení nemalých finančných prostriedkov.

KÚPELE AKO CENTRÁ MEDICÍNSKEHO WELLNESS-U

Kúpele môžu poskytnúť všetky služby, ktoré účinne pôsobia na zvyšovanie telesnej i duševnej výkonnosti, prinášajú kvalitný odpočinok, relaxáciu a aktívnu starostlivosť o krásu tela a zdravie. Pobyty v kúpeľoch majú predovšetkým preventívne účinky a ich cieľom je eliminovať nepriaznivé vplyvy súčasného životného štýlu (nadváha, nedostatok pohybu, stres, nevhodná strava) a pomôcť organizmu znovu získať psychickú a fyzickú pohodu.

Slovenské kúpele sa pre svoje unikátne vlastnosti ukázali ako jedna z najvhodnejších ciest k prevencii civilizačných ochorení a k znovuzískaniu psychickej i fyzickej pohody.

Medzi takéto kúpele patria aj Turčianske Teplice. Minerálna voda v týchto kúpeľoch je prírodná liečivá pitná voda, stredne mineralizovaná, síranovo – hydrogenouhličitanová, vápenato – horečnatá so zvýšeným obsahom fluoridového iónu, pramene vyvierajú z hĺbky niekoľko desiatok metrov, mineralizácia je nad 1500mg/l, teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40-46° C. Minerálna voda sa využíva tak na celkové i čiastočné liečebné a relaxačné či rekondičné kúpele, ale aj k pitným kúram. Kúpele sú vybavené kompletným balneoterapeutickým zariadením:

K dispozícii je kvalitné ubytovanie a strava. K dispozícii pre relax a rekondíciu je aj komplex Spa & Aquapark, kde sa využíva takisto výhradne prírodná liečivá minerálna voda z lokálnych liečivých zdrojov. Pri pobyte v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach je vhodným doplnkom aj pitie pitnej liečivej prírodnej minerálnej vody z lokálnych prameňov „Kollár“ a „Živena“, ktorá je pre obsah minerálov vhodným liečebným doplnkom ale aj prevenciou niektorých ochorení.