()

Ako na návrh na kúpeľnú starostlivosť

Ako na návrh na kúpeľnú starostlivosť

1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť

O kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka. Ak chcete, aby Vám kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, odporúčame Vám, aby ste si dali samotný návrh vypísať všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo špecialistovi.

2. Vyšetrenia

K vypísanému tlačivu o návrhu kúpeľnej liečby musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Indikačný zoznam uvádza, ktoré vyšetrenia konkrétne musí pacient absolvovať.

Pacienti nad 70 rokov musia mať okrem základných vyšetrení priložené aj výsledky interného vyšetrenia.

3. Doručenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Kompletný návrh potom osobne alebo poštou doručíte Vašej zdravotnej poisťovni, ktorá ho po posúdení svojím revíznym lekárom následne schváli alebo zamietne.

4. Schválenie kúpeľnej liečby

V prípade, ak máte schválenú skupinu A, návrh na kúpeľnú starostlivosť bude zaslaný do Vami vybraných kúpeľov a zdravotná poisťovňa Vám pošle informáciu o schválení kúpeľnej liečby na Vašu poštovú adresu.

V prípade, ak máte schválenú skupinu B, spolu s návrhom dostanete aj zoznam kúpeľov, v ktorých môžete absolvovať kúpeľnú liečbu.

5. Vyberte si nás

V zozname nájdete aj naše Kúpele Turčianske Teplice v prípade, že máte niektorú z vyššie uvedených indikácií.
Štandardne máte kontinentálne stravovanie s určitou dohodnutou stravnou jednotkou, alebo je možnosť doplatiť si stravovanie formou švédskych stolov.

6. Dĺžka pobytu

Dĺžku pobytu upravuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej Republiky.

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám