:

AKTUÁLNE OTVORENÉ POZÍCIE:

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV

Aktuálne obsadzované pozície a detailné informácie o nich sú zverejnené na stránke profesia.sk. 

Osloviť nás môžete aj prostredníctvom

Na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť buď priamou reakciou na zverejnenú ponuku na stránke profesia.sk, alebo poslaním životopisu e-mailom alebo poštou. Po doručení Vášho životopisu personálne oddelenie posúdi životopis, vyhodnotí Vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti na ponúkanú pracovnú pozíciu a zaradí Vás do výberového konania. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú, budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných pohovorov. Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 3 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní a oboznámení s výsledkami.

MOTIVAČNÝ LIST

Motivačný list je vítaným doplnením životopisu a slúži na osobné predstavenie uchádzača o ponúkanú pracovnú pozíciu. Je vhodné v ňom uviesť prečo sa o pracovnú pozíciu uchádzate, zdôrazniť Vaše konkrétne a špecifické schopnosti a vlastnosti, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky.

ŽIVOTOPIS

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky najdôležitejšie fakty týkajúce sa ponúkanej pracovnej pozície. Musí obsahovať informácie o Vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, pracovných skúsenostiach so stručným popisom činností, ktoré ste vykonávali, schopnostiach, zručnostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti. V motivačnom liste alebo životopise nezabudnite uviesť Váš telefonický kontakt.

Kontaktovať budene len vybraných uchádzačov. Ak si prajete, aby sme vás zaradili do databázy uchádzačov za účelom opakovaného kontaktovania, uveďte v žiadosti Súhlas so zaradením do databázy uchádzačov a oboznámte sa so spracúvaním osobných údajov.