:

Ako úspešne zvládnuť Bechterevovu chorobu

Do ambulancie v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach vošiel mladý, asi 35-ročný Jozef, ohnutý v drieku. Lekár už od dverí tušil a dokumentácia od vysielajúceho reumatológa to potvrdila, že zakrivenie chrbtice mladému mužovi spôsobila Bechterevova choroba, na ktorú trpí už viac ako 10 rokov. Najprv ho bolela oblasť krížov a postupne celá chrbtica, zo začiatku tomu nevenoval až tak veľa pozornosti, ale ťažkosti sa stupňovali objavili sa aj bolesti v bedrách a tzv. ranná stuhnutosť. Navštívil opakovane lekára, ale až po čase bol odoslaný na odborné vyšetrenie k reumatológovi, ktorý stanovil diagnózu na základe klinických a laboratórnych vyšetrení – Bechterevova choroba.

Jozef prvý krát absolvoval kúpeľnú liečbu, ktorá mu výrazne pomohla a tu si aj uvedomil dôležitosť fyzikálnej liečby.

Jozef začal užívať lieky od bolesti a proti zápalu, spočiatku vôbec necvičil, mal bolesti, v noci sa na ne budil, už sa ani nepredklonil, mal problémy si zaviazať aj topánky, bol celý stuhnutý, ťažko sadal za volant automobilu… stupňoval dávky analgetík, čo nechcel priznať svojmu okoliu. Potom prvý krát absolvoval kúpeľnú liečbu, ktorá mu výrazne pomohla a tu si aj uvedomil dôležitosť fyzikálnej liečby a liečebného telocviku. Odvtedy stále pravidelne ročne absolvuje liečebný pobyt v kúpeľoch a doma denne cvičí. To mu zlepšilo jeho kvalitu života, môže sa naplno venovať svojej práci, rodine a aj rekreačnému športu. Napriek svojej chorobe a postihnutiu už pred pár rokmi prehlásil: „Choroba ma naučila inak žiť, pravidelne cvičiť, plávať, liečiť sa v kúpeľoch. Mne to pomáha.“

Bechterevova choroba alebo aj ankylozujúca spondylitída je systémové zápalové ochorenie pohybových ústrojov. Postihuje kĺby chrbtice, postupne spôsobuje kostnatenie kĺbového puzdra a časti väzivového prstenca medzistavcovej platničky a okolitých väzív. Vo viac ako polovici prípadov sú zasiahnuté i ramenné a bedrové kĺby, v cca 20% prípadov i ďalšie kĺby končatín, najmä u žien a mladistvých. Plne vyvinutý obraz sa zisťuje prevažne u mužov. Ochorenie sa začína spravidla v 3. decéniu. V dospelom veku sa vyskytuje u približne 0,2 – 0,3% jedincov. Zjavuje sa spravidla v pokoji a v noci, je spojená s pocitom stuhnutosti a budí chorého. Úľavu potom prináša rozcvičenie a aplikácia tepla. Základným prejavom je teda bolesť a obmedzenie pohyblivosti, postupne sa obmedzujú rotačné a bočné pohyby v bedrovej chrbtici, neskôr sa zmenšujú dýchacie pohyby hrudníka a nakoniec dochádza k obmedzeniu pohybu v krčnej chrbtici. Postoj pacienta s ochorením je typický, na základe tohto postoja hovoríme často ako o diagnostikovaní pacienta od dverí. Je to typické vysunutie hlavy, zaoblené plecia, vyrovnaná bedrová časť chrbtice, sploštenie hrudníka až fixovaný postoj v predklone. Ochorenie sa môže prejavovať i na iných orgánoch tela, ako oči, srdce, pľúca, útlak miechy a nervových koreňov, ale je menej časté. Liečba tohto ochorenia môže byť medikamentózna, kde je cieľom tlmiť bolesť a zápalové prejavy ochorenia. K dispozícii je celý rad antireumatík a analgetík, ktoré podľa charakteru a intenzity prejavov predpíše ošetrujúci lekár.

Jozef sa teda naučil s chorobou bojovať a žiť. Pravidelne každý rok, a tento rok takisto nevynechal, absolvuje minimálne jeden trojtýždňový liečebný pobyt v kúpeľoch, kde okrem denných kúpeľov v termálnej minerálnej liečivej vode absolvuje 3x týždenne teploliečbu vo forme obkladov, 3x týždenne klasickú masáž, 3x týždenne liečebný telocvik vo vode, magnetoterapiu, vodoliečbu a dôležitú liečebnú rehabilitáciu, okrem toho denne cvičí vo fitness a pláva asi 45 minút v bazéne. Večer sa stretne s novými priateľmi z kúpeľov a občas neohrdne ani posedením pri hudbe a rád si aj zatancuje.

Samozrejme aj jemu prvé dni liečby v kúpeľoch prinášajú výraznejší pocit únavy a miestami aj zvýraznenie bolestí, ale po cca 7 dňoch pozoruje výrazné zlepšovanie stavu a ústup bolestí a stuhnutosti.

Komplexná kúpeľná liečba tohto ochorenia prináša v kombinácii s vhodnou medikamentóznou liečbou najvýraznejšie efekty pre pacienta.

Jozef na konci liečebného pobytu ráno vstáva s pocitom menšej stuhnutosti, predklon urobí s dotykom špičiek prstov rúk až takmer k podlahe, bolesti má minimálne, čo mu dovoľuje znížiť dávku liekov od bolesti až o polovicu a čo je najväčším benefitom, takýto pozitívny efekt pociťuje až niekoľko mesiacov po ukončení kúpeľnej liečby, čo vždy hrdo pri nástupe na pobyt do kúpeľov oznamuje.

Použitím vhodných prírodných liečivých zdrojov (minerálne termálne kúpele a teploliečba peloidami, rašelinami či parafínom) v kombinácii s celou škálou prostriedkov modernej rehabilitačnej liečby a možností fyzikálnej liečby sa dosiahlo výrazného pozitívneho efektu. Objektívne pozorovania ukázali, že na rozdiel od iných reumatických ochorení pri tejto chorobe kúpeľná liečba priaznivo ovplyvňuje aj zápalový proces. Balneoterapia je indikovaná aj v prípadoch vysokej aktivity.

I pri pozoruhodných pokrokoch klinickej medicíny zostáva komplexná kúpeľná liečba tohto ochorenia stále opodstatnenou a nenahraditeľnou liečebnou. Cieľom je prevencia deformít, posilnenie a tonizácia svalov, dychové cvičenia. Denné cvičenie sa stáva neodmysliteľnou súčasťou života, vlastne súčasťou životného štýlu. Pacientom odporúčame pevné a tvrdé lôžko, plávanie, pohybovú aktivitu. Pričom je potrebné zdôrazniť, že bolesť je tu limitujúcim faktorom v životospráve i liečbe. Prognóza ochorenia je pri včasnom rozpoznaní dobrá. 70 – 75% chorých je plne aktívnych. K dočasnej pracovnej neschopnosti môže dôjsť v akútnom štádiu. Je potrebné však jednoznačne povedať, že sa jedná o doživotné ochorenie, ktoré však neskracuje život a pri dobrej životospráve, vhodnej liečbe a sústavnej dennej pohybovej aktivite nijako nezhoršuje kvalitu života, čoho je dôkazom či už Jozef, alebo aj stovky iných pacientov, ktorí pravidelne absolvujú kúpeľný liečebný pobyt a držia sa našich rád v dennom živote.

Autor: MUDr. Marián Markech, MPH – riaditeľ úseku liečebnej starostlivosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s..