:

Efekt kúpeľnej liečby: liečivá voda, ktorá naozaj lieči

Liečebné kúpele Turčianske Teplice sú liečebným kúpeľno-rehabilitačným zariadením. Poskytujú komplexnú kúpeľnú liečbu poistencom zdravotných poisťovní ale aj pacientom z radov samoplatcov zo Slovenska, okolitých štátov i vzdialených krajín. Za desaťročia fungovania tohto moderného liečebného komplexu sa môžu pochváliť veľmi dobrými výsledkami liečby a tisíckami spokojných pacientov.

VIAC AKO 90% ÚSPEŠNOSŤ KÚPEĽNEJ LIEČBY

Výsledky liečby v zariadeniach Zlatých Kúpeľov Turčianske Teplice za posledné desaťročia ukazujú opodstatnenosť kúpeľnej liečby. Štatistické údaje z týchto rokov potvrdzujú viac ako 90%-nú úspešnosť liečby, predovšetkým u pacientov s chronickými ochoreniami – hlavne pohybového aparátu.

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že kvalita života sa po liečebnom pobyte u našich pacientov výrazne zlepšila. Poukazujú na to nielen subjektívne hodnotenia samotných pacientov, ale aj objektívne merania.

Približne u 6 až 8% pacientov sa zdravotný stav po absolvovaní trojtýždňového liečebného pobytu nezmenil a u cca 1% pacientov došlo aj k zhoršeniu stavu, čo je veľakrát spôsobené samotným charakterom ochorenia alebo sprievodnými ochoreniami, ku ktorých zhoršeniu môže dôjsť počas komplexnej kúpeľnej liečby.

ČO UMOCŇUJE ÚČINKY LIEČIVEJ VODY?

Pre komplexnú kúpeľnú liečbu využívame najmä významný prírodný liečivý zdroj – termálnu liečivú minerálnu vodu. Ďalšie liečebné metódy medicínskeho odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia efekt účinku liečivej vody umocňujú.

Sú to predovšetkým prostriedky fyzikálnej liečby:

Nemenej dôležitá je liečebná rehabilitácia formou individuálnych a skupinových cvičení vo vode či na suchu. Pri liečbe je samozrejmosťou komplexný prístup, teda využívame, ak je to potrebné aj liečebnú výživu, psychoterapiu a medikamentóznu liečbu.