:

Medicínsky wellness - moderné kúpeľníctvo

Ako všetko v dnešnej dobe, aj tradičné kúpeľníctvo a wellness podliehajú zmenám a požiadavkám moderného životného štýlu. Výsledkom je nová cesta, ktorou sa kúpeľníctvo vybralo, a to medicínsky wellness.

Prevencia civilizačných ochorení, kvalitný odpočinok a relaxácia s prepojením na slow life, aktívna pozornosť venovaná kráse tela a zdraviu je hlavnou podstatou tejto osobnej starostlivosti. Veď harmónia tela a duše, duševná pohoda a telesná kondícia, je esenciou pravého wellness.

Vo všeobecnosti platí, že dobré zdravie a vzhľad je v súčasnosti priam nutnosťou a tieto faktory majú bezprostredný vplyv na vnútornú pohodu a šťastie človeka. Súčasťou wellness je kontrola telesnej hmotnosti, optimálna zdravá výživa na mieru, pohybová aktivita, a najmä eliminácia a kontrola stresu.

Wellness ako moderné odvetvie ponúka služby zamerané na odpočinok v príjemnom prostredí, relaxáciu, pestovanie krásy a predovšetkým prevenciu civilizačných ochorení. Vďaka tejto dobrovoľnej aktivite, umeniu venovať si čas, sa dostavuje aj lepšia kvalita života, spomaľujú sa účinky starnutia a napĺňa sa tak hlavná podstata wellness - stav bytia v podmienkach dobrého zdravia.

 

ÚSPORA PRE FIRMY VĎAKA PREVENCII

Otázkam súčasného wellness sa venujú odborníci z radov lekárov, psychológov, psychiatrov, odborníkov na výživu, profesionálnych inštruktorov a kozmetiky. Na ich základe sú vypracované programy, ktoré zahŕňajú posúdenie zdravotných rizík a obsahujú dobrovoľný screening a navrhujú riešenia k plnohodnotnejšiemu životnému štýlu.

Mnohé firmy poskytujú svojim zamestnancom práve takéto preventívne programy, vďaka čomu sa ušetria nemalé finančné prostriedky za zdravotnú starostlivosť. Cieľom týchto preventívnych programov je okrem posúdenia rizík aj propagácia zdravého životného štýlu. Zavedením týchto preventívnych programov by zmena na seba určite nenechala dlho čakať - priaznivé zdravotnícke štatistiky, menšia invalidita a pracovná neschopnosť, či pozitívne nastavenie zamestnancov a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov.

KÚPELE AKO CENTRÁ MEDICÍNSKEHO WELLNESS

Služby poskytované kúpeľmi, ktoré účinne pôsobia na zvyšovanie telesnej i duševnej výkonnosti, prinášajú so sebou aj kvalitný odpočinok, relaxáciu a aktívnu starostlivosť o krásu tela a zdravie. Pobyty v kúpeľoch sú zamerané predovšetkým na preventívne účinky a ich cieľom je eliminovať nepriaznivé vplyvy súčasného životného štýlu (stres, nedostatok pohybu, nevhodná strava, nadváha) a pomôcť organizmu opätovne získať psychickú a fyzickú pohodu.

Slovenské kúpele sa pre svoje unikátne vlastnosti ukázali ako jedna z najvhodnejších ciest k prevencii civilizačných ochorení a k znovuzískaniu psychickej i fyzickej pohody.

Medzi takéto kúpele patria aj Turčianske Teplice. Minerálna voda v týchto kúpeľoch je prírodná liečivá pitná voda, stredne mineralizovaná, síranovo – hydrogenouhličitanová, vápenato – horečnatá so zvýšeným obsahom fluoridového iónu. Pramene liečivých vôd vyvierajú z hĺbky niekoľko desiatok metrov, mineralizácia je nad 1500mg/l a teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40-46° C. Minerálna voda sa tak využíva na celkové i čiastočné liečebné, relaxačné a rekondičné kúpele, ale aj k pitným kúram. K vybaveniu kúpeľov patrí aj kompletné balneoterapeuticé zariadenie:

 • kúpele v liečivej minerálnej termálnej vode
 • masáže
 • teploliečba
 • vodoliečba
 • rehabilitácia
 • elektroliečba
 • svetloliečba
 • uhličitá terapia
 • inhalácie
 • fitness centrum
 • procedúry relaxačného charakteru
 • kozmetické služby.

K dispozícii je aj kvalitné ubytovanie a strava, ktoré doplnia prvotriedny oddych. Na relax a rekondíciu je zameraný aj komplex Spa & Aquapark s prírodnou liečivou minerálnou vodou z lokálnych prameňov. Pri pobyte v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach je vhodným doplnením liečby aj pitie liečivej prírodnej minerálnej vody z lokálnych prameňov „Kollár“ a „Živena“, ktorá je pre obsah minerálov nielen vhodným doplnkom, ale aj prevenciou niektorých ochorení.