:

Roztrúsená skleróza a jej liečba v kúpeľoch

Zápalové ochorenie napádajúce mozog, miechu a obaly očných nervov. Roztrúsená skleróza je pomerne rozšírené ochorenie, ktoré postihuje viac ženy ako mužov. Zaujímavosťou je, že príznaky sa často zamieňajú s bežnými ochoreniami, a preto sme sa rozhodli, že prostredníctvom tohto článku zvýšime informovanosť o tejto chorobe.

Čo spôsobuje roztrúsenú sklerózu?

Predpokladá sa, že príčinou je neprimeraná autoimunitná reakcia organizmu, ktorá vyvolá zápal, poškodenie mozgu a niektorých jeho častí. Ide vlastne o zápal centrálneho nervového systému. Vznik tejto choroby ovplyvňujú genetické a environmentálne činitele. Môže ísť napríklad o konkrétnu geografickú šírku (hlavne severné štáty, resp. Europoidná rasa), nepreliečené a opakujúce sa infekcie, veľký stres, fajčenie, nedostatok vitamínu D, či dokonca zmena hladiny hormónov u žien po pôrode.

Aké sú príznaky roztrúsenej sklerózy?

Mnohé z príznakov roztrúsenej sklerózy sú v úvode choroby veľmi nejednoznačné, a preto sa pripisujú iným chorobám. Aj z tohto dôvodu je diagnostika náročnejšia. Medzi najčastejšie príznaky patria poruchy citlivosti (tŕpnutie a brnenie v končatinách), zápal očného nervu, ale aj menej špecifické príznaky ako napríklad veľká únava. Pri skleróze multiplex býva zhoršená motorika, kmeňové a mozočkové funkcie, senzitívne ťažkosti a kognitívne funkcie.

Ako vám kúpele môžu pomôcť s liečením roztrúsenej sklerózy?

Ideálna liečba roztrúsenej sklerózy nie je úplne známa. Sú však isté liečebné postupy, ktoré napomáhajú zmierniť priebeh, spomaliť vývin ochorenia a udržať čo najväčšiu sebestačnosť chorého pacienta. Kúpeľná starostlivosť predstavuje dôležitú súčasť týchto liečebných postupov. Zlaté kúpele Turčianske Teplice sú vhodné na liečbu roztrúsenej sklerózy v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy. Turčianska termálna minerálna liečivá voda pomáha pri kúpeľných procedúrach, ale dôležitosť kladieme aj na individuálny či skupinový telocvik a cvičenie vo vode. Niektoré príznaky roztrúsenej sklerózy pomáha zmierňovať aj pravidelná fyzioterapia, najmä teda, ak pacient pociťuje slabosť končatín a zhoršenie chôdze.

Okrem kúpeľnej liečby je dôležitý aj zdravý životný štýl, dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu a vhodné stravovanie. Nárok na kúpeľnú liečbu pri roztrúsenej skleróze máte každý rok, a preto sa informujte u svojho lekára. My sa na vás už teraz tešíme!