()

Indikácie pre deti

Indikácie pre deti

Choroby pohybového ústrojenstva

 • reumatoidná artritída a jej varianty
 • ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá skoliózy
 • reaktívne a druhotné artritídy
 • koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
 • artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
 • vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
 • hemofilická artropatia
 • stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva
 • Bechterevova choroba

Choroby obličiek a močových ciest

 • netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
 • zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
 • obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
 • stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
 • prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Nervové choroby

 • chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
 • polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
 • roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
 • nervovosvalové degeneratívne choroby
 • detská mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba
 • iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • funkčné žalúdočné dyspepsie
 • vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
 • regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
 • chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
 • chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Ženské choroby

 • chronické zápaly vnútorných rodidiel
 • stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Onkologické choroby

 • onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia
 • syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
 • svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
 • detská mozgová obrna
 • iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám