()

Kontraindikácie

Kontraindikácie
 • Všetky choroby v akútnom štádiu
 • Tehotenstvo
 • Stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby, stavy po akútnej tromboflebitíde do šiestich týždňov po odznení choroby
 • Labilný a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Kachexia
 • Aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • Demencia
 • Nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • Destabilizovaná arteriálna hypertenzia, ťažká pľúcna hypertenzia, ťažké vrodené aj získané nekorigované srdcové chyby, závažné poruchy srdcového rytmu, nestabilné formy ischemickej choroby srdca, kardiálna dekompenzácia , stavy s vysokým rizikom embolizácie
 • Stavy po cievnych mozgových príhodách s ťažkým motorickým a senzorickým deficitom vyžadujúce trvalú pomoc inej osoby pri bežných denných úkonoch
 • Pri sklerosis multiplex výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do jedného roku
 • Paroxysmálne svalové obrny
 • Pri syringomyelii dýchacie a hltacie poruchy
 • Pri zápalových ochoreniach kĺbov a chrbtice vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, tuberkulózne artritídy
 • Nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetábula bedrových a ostatných kĺbov
 • Kompresívny radikulárny syndróm
 • Infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo
 • Krvácanie
 • Zhubné nádory, pokiaľ nie sú v plnej remisii
 • Epilepsia s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • Závislosť na návykových látkach

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám