:

Tipy pre kráľovský pobyt v Zlatých kúpeľoch

Nesmierne si vážime každého nášho klienta a preto chceme, aby sa u nás vždy cítil výborne a samozrejme, aby odchádzal s pocitom, že kúpeľná liečba bola účinná. Zhrnuli sme preto pre vás pár najdôležitejších informácií, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako odídete na regeneračný pobyt v našich jedinečných Zlatých kúpeľoch.

1. Preplatenie liečebného pobytu

V prípade, že ste poistencom typu A sú ubytovanie, strava a komplexná zdravotná starostlivosť, zahŕňajúca lekárske vyšetrenia a liečebné procedúry, plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Poistenci typu B majú plne hradenú zdravotnú starostlivosť a služby si hradia sami. Zlaté kúpele Turčianske Teplice ponúkajú relaxačné, regeneračné a preventívne liečebné pobyty aj pre samoplatcov, ktorí si môžu vybrať zo širokej ponuky liečebných pobytových balíkov.

2. Indikácie liečené v našich kúpeľoch

V našich kúpeľoch liečime veľké množstvo rôznych ochorení a zdravotných ťažkostí rôznych častí ľudského tela. Pri liečbe sa rozlišuje či ide o dieťa alebo dospelého, podľa čoho sa prispôsobujú aj jednotlivé metódy a postupy. Bližšie informácie ku konkrétnym ochoreniam si môžete pozrieť po kliknutí na modro zvýraznené odkazy.

3. Vyšetrenie pred nástupom na liečbu

Maximálne 14 dní pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musíte mať vystavené potvrdenie od všeobecného lekára, že ste schopní túto liečbu absolvovať, preto na to určite včas myslite.

4. Čo si nezabudnite pribaliť

Počas vášho pobytu budete určite potrebovať svoj občiansky preukaz a preukaz poistenca. Taktiež veľmi dôležité oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré ste dostali z poisťovne a predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste obdržali od nás, z kúpeľov. Možno sa vám bude zdať, že je tej dokumentácie veľa, no nezabudnite ani na potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od Vášho lekára, ktoré spomíname v bode vyššie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi. A hádam najdôležitejšie, určite si so sebou zoberte zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate.

Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice si môžete oddýchnuť, nabrať novú energiu, prejsť relaxačnými i skrášľovacími procedúrami, alebo sa zamerať na preventívne zdravotné programy. Nech si vyberiete čokoľvek, postaráme sa, aby bol váš pobyt kráľovský.