()

Kúpeľné desatoro

Kúpeľné desatoro

1. VÝHODY TURČIANSKYCH KÚPEĽOV

 • Tradícia a poloha
  Kúpele Turčianske Teplice patria k najstarším slovenským kúpeľom s jedinečnou polohou – ležia priamo na tektonickom zlome na tzv. piscine – priamo na prameni termálnej minerálnej vody.
 • Unikátna liečivá voda
  Turčianska termálna minerálna voda je bohato mineralizovaná (sírany, hydrogénuhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie) a má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Celková mineralizácia až 1524 mg/l. je jedna z najvyšších – nielen na Slovensku.
 • Moderné služby
  Kvalitná liečivá voda a dlhodobá tradícia sú pevným základom, no práve služby robia z kúpeľov nezabudnuteľný zážitok. Preto neustále investujeme do zvyšovania štandardu nielen kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, ale aj ubytovania a gastronómie.
 • Kvalifikovaný personál
  Kvalitný a ústretový personál tvorí srdce našich kúpeľných služieb -nájdete u nás tím skutočných odborníkov, ktorí poskytujú širokú škálu kúpeľných služieb.
  Nádherné okolie
  Naše kúpele, Turčianske Teplice aj celý región Turca ponúka pestré možnosti pre aktívne trávenie voľného času počas celého roka.

2. ČO HRADÍ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Poistenci sú rozdelení do dvoch indikačných skupín A a B. Skupine A hradí celú zdravotnú starostlivosť vrátane ubytovanie a stravy poistenie. Skupine B hradí zdravotnú starostlivosť - ubytovanie a stravu si títo poistenci hradia sami.

POISTENCI – Z INDIKAČNEJ SKUPINY „A“

Zdravotná starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry), ubytovanie aj strava je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza cestovné do kúpeľného zariadenia.

Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza poplatok 1,70 € za služby a 0,45 € daň z ubytovania za každú noc pobytu v kúpeľoch. Súhrnný poplatok za noc tak činí 2,15 €.

S odvolaním sa na zákon č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. sme povinní s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice činí 1,50 € na osobu a noc. Za pobyt v kúpeľnom zariadení sa vyberá kúpeľný poplatok vo výške 0,45 € na osobu a noc (vrátane DPH).

Kto je oslobodený od poplatku za služby?

 • nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety
 • pacienti v stave hmotnej núdze platia poplatok iba za prvé 3 noci pobytu. Je potrebné preukázať sa rozhodnutím o dávke sociálnej pomoci z príslušného úradu, vydaným podľa osobitného predpisu.

POISTENCI – Z INDIKAČNEJ SKUPINY „B“

Zdravotná starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry) je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Cestovné do kúpeľného zariadenia a služby - ubytovanie, strava služby nie sú hradené poisťovňou, pacient si ich hradí sám.

S odvolaním sa na zákon č. 268/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. sme povinní s účinnosťou od 15.10.2014 vyberať za odplatné prechodné ubytovanie daň z ubytovania. Jeho aktuálna výška podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice činí 1,50 € na osobu a noc. Za pobyt v kúpeľnom zariadení sa vyberá kúpeľný poplatok vo výške 0,45 € na osobu a noc (vrátane DPH).
Pacient si pri kúpeľnej liečbe uhrádza cestovné do kúpeľného zariadenia.

SAMOPLATCI

Ako samoplatci si môžete ľubovoľne vybrať z pobytov zameraných na relax, liečbu a prevenciu.

 • liečebné pobyty
 • wellness pobyty
 • dovolenkové pobyty

3. INDIKÁCIE LIEČENÉ V KÚPEĽOCH TURČIANSKE TEPLICE

Pozrite si indikácie:

4. VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKÁCIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI

Pozrite si kontraindikácie

5. AKO SI VYBAVIŤ NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

NÁVRH NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

O kúpeľnú liečbu musíte požiadať Vy sám/sama ako pacient/pacientka. Ak chcete, aby Vám kúpeľnú liečbu uhradila zdravotná poisťovňa, odporúčame Vám, aby ste si dali samotný návrh vypísať všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo špecialistovi.

POTREBNÉ VYŠETRENIA

K vypísanému tlačivu o návrhu kúpeľnej liečby musia byť priložené klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace. Indikačný zoznam uvádza, ktoré vyšetrenia konkrétne musí pacient absolvovať.

Pacienti nad 70 rokov musia mať okrem základných vyšetrení priložené aj výsledky interného vyšetrenia.

DORUČENIE NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Kompletný návrh je potom potrebné osobne alebo poštou doručiť Vašej zdravotnej poisťovni, ktorá ho po posúdení svojím revíznym lekárom následne schváli alebo zamietne.

SCHVÁLENIE KÚPEĽNEJ LIEČBY

V prípade, ak máte schválenú indikačnú skupinu A, návrh na kúpeľnú starostlivosť bude zaslaný do Vami vybraných kúpeľov a zdravotná poisťovňa Vám pošle informáciu o schválení kúpeľnej liečby na Vašu poštovú adresu.

V prípade, ak máte schválenú indikačnú skupinu B, spolu s návrhom dostanete aj zoznam kúpeľov, v ktorých môžete absolvovať kúpeľnú liečbu.

ŠTANDARD V KÚPEĽOCH TURČIANSKE TEPLICE

Ak máte niektorú z našich indikácii, v zozname nájdete aj Zlaté kúpele Turčianske Teplice.

Štandardne máte kontinentálne stravovanie s určitou dohodnutou stravnou jednotkou, alebo si môžete doplatiť stravovanie formou švédskych stolov.

DĹŽKA POBYTU

Dĺžku pobytu upravuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť Slovenskej Republiky.

6. AKÉ VYŠETRENIA SÚ POTREBNÉ PRED NASTÚPENÍM NA KÚPEĽNÚ LIEČBU

Maximálne 14 dní pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musíte mať vystavené potvrdenie od všeobecného lekára, že ste schopní túto liečbu absolvovať.

7. ČO SI SO SEBOU ZBALIŤ DO KÚPEĽOV

 • preukaz poistenca, občiansky preukaz,
 • oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré ste dostali z poisťovne,
 • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste obdržali z kúpeľov,
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie (potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi),
 • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v takom množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia).

8. KTO URČUJE LIEČEBNÝ PROGRAM V KÚPEĽOCH

Kompletný liečebný program zostavuje náš odborný lekár pre každého pacienta individuálne na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia a aktuálneho zdravotného stavu.

V Turčianskych kúpeľoch pracuje tím skúsených lekárov vo viacerých medicínskych odboroch. Radi klientom poradia, ktoré procedúry sú s ohľadom na ich aktuálny zdravotný stav vhodné na liečbu ich zdravotných ťažkostí či prevenciu. Na jednotlivých pracoviskách sa o klientov postarajú aj skúsení fyzioterapeuti, maséri a pracovníci balneoterapie.

9. KTO MÁ NÁROK NA SPRIEVODCU

Sprievodcu pre pobyt schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne.

10. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – PRIAME KONTAKTY

Chcete sa poradiť ohľadom kúpeľného pobytu hradeného cez zdravotnú poisťovňu (poistenci v indikačných skupinách A, B)? Radi vám pomôžeme. Spojte sa s nami:

Tatiana Babišová +421 43 49 13 363 babisova@therme.sk


Sme Vám k dispozícii v dňoch Po – Pia v čase od 8:00 – 16:30 hod.

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám